โองการมหาเย็น

โองการมหาเย็น            สิโรเม พุทธเทวัญจะ นะลาเตพรหมเทวตา หัทยังนารายกัญเจวะ ทะเวหัตเถ จะปะระเมสุราปาเท วิษณุกรรม์เจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม
            โอมสิทธิการครูกู จึงให้ตั้งสารสิทธิแก่เทพยดาทั้งหลาย ทั้งพระอินทร์ พระพรหม พระกาฬ ธะจึงได้มานั่งชุมนุมกัน บ่ มิได้นาน ได้เก้าโกฏและเก้าล้าน ธะจึงให้กูตั้งศาสตราพระมนต์ มนต์หนึ่งชื่อมหาเย็น ให้เย็นแก่กู ดังน้ำพระคงคาในท้องพระมหาสมุทรรามฤทธิ ธะจึงให้กูดับสรรพพิษทั้งหลายให้แก่ตนกู ให้กูเย็นดั่งน้ำพระคงคาในท้องพระสมุทรสาคร โอมทรุด ทรุด โทรม โทรม ลง ลง นะ นะ อะ อะ อุ สวาหะ
             อิติปิโสภะคะวา กูจะไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ ธะจึงมาทรงจำแนกอักษร อะให้เย็นภายใน โมให้เย็นภายนอก อะหายใจเข้า อาหายใจออก อุให้เย็นแก่ตัวกู ทั้งพระพุทธแลพระธรรม ธะจึงมาจำแนกนำอักขระศาสตราแลอาคม อิกุมไว้แล้ว ทั้งคาถาอันกล้าแข็ง คือหินผาศิลาแลง พุทโธ ธัมโม สังโฆ อุให้เย็นแก่ตัวกู โอมชัยยะ ชัยยะ สรรพอุบาทว์จัญไรขอให้วินาสสันติ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น