ชุดที่ ๓ ยาถอนมหาละลูย (ไม้เท้ายายม่อม โลดทะนงแดง ว่านโมกขศักดิ์ )

ไม้เท้ายายม่อม            ในยาถอนพิษคุณไสย์มหาละลูย ที่โดยผิวหนังโดยการกรีดแทง ขวนโดนพิษชนิดนี้การใช้ขนานยานี้มีความประสบความสำเร็จในการรักษามาก และควรใช้เป็นวิธีแรกหากโดนพิษมหาละลุย ใช้ต้นไม้เท้ายายม่อม พวกกะเหรี่ยงเรียกว่า "พวกวอ" ตามตำนานการเกิดต้นไม้เท้ายายม่อมนี้ที่โด่งดังเป็นตำนานของเกาะช้างซึ่งกล่าวถึงไม้ท้าวของยายม่อมคนเลี้ยงช้างกลายเป็นต้นไม้เท้ายายม่อม ซึ่งไม่เกี่ยวกับการถอนพิษแม้แต่น้อย สำหรับต้นไม้เท้ายายม่อมอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเท้ายายม่อม ถ้าเป็นต้นเท้ายายม่อมแล้วกินเข้าไปแบบสดๆมีหวังอันตรายน้ำยางสีเหลืองของเท้ายาม่อมคันและมีพิษจะทำให้มหาละลุยมี่ฤทธิ์กำเริบขึ้นโดยเร็ว แต่ถ้าใช้ต้นไม้เท้ายายม่อมจะสามารถรักษาและบรรเทาอาการจากพิษที่โดนพผิวหนัง
            มหาละลูย มักปรุงพิษจากสัตว์เลี้อยคลาน น้ำลายของเหี้ย จิ้งเหลน งู ตะเข็บ ตะขาบ แมงป่อง คางคก แมงมุม และแมลงมีพิษ ผึ่ง ต่อ แตน แมลงภู่ มด แม้กระทั้งตำแยและหมามุยก็เป็นส่วนประกอบเพราะเกาแล้วเล็บขวนผิวทำให้ยาซึมเข้าสู่ผิวหนังซึมเข้ากระแสเลือดได้
            สรรพคุณตามเภสัชวัตถุของไม้เท้ายายม่อมนี้ใช้ถอนพิษทั้งปวง พิษแมลงสัตว์กดต่อย พิษงูและสัตว์เล็กสัตว์น้อย พิษฝีหนอง ซึ่งง่ายๆคือตำพอก หรือต้มกิน หรือฝนบดผสมน้ำกิน ไม่ต้องเจริญพระพุทธมนต์ให้ใช้คาถากำกับ แล้วก็ใช้ดอกขาวนะ แต่ถ้าจะชัวร์ว่าเป็นพิษงูก็ใช้ดอกแดง ส่วนรากและลำต้นใบบดผสมน้ำกิน ใช้ใบบดคั้นพอกบาดแผลที่โดนพิษมหาละลุย ตามตำราเรียกว่า "ปทุมราชา" หรือ "ปู่เจ้าหายใจมิรู้ขาด" แต่ถ้ามีเวลาว่างๆและพิษนั้นเผย่ว่าปรุงด้วยคุณไสย์อันมีเลือดหมาแมววัวควายหรือประจำเดือนมาปรุงด้วยให้ปรุงไม้เท้ายายม่อนด้วยคาถามหาปทุมหรือโองการพระเจ้าห้าพระองค์ ๓ จบ ๙ จบ หรือปรุงน้ำมนต์ในหนึ่งราตรียานี้จะถอนพิษแห่งมหาละลุยได้


โลดทะนงแดง เทพแห่งยาถอนพิษนาค
            "อมสามปกมหาสามปกวิรูหะ อมเพิกสะหะ" คาถานี้ใช้กับโลดทะแดงโดยเฉพาะ เป็นคาถาของท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก ใช้กำหลาบเหล่าพญานาคราชทั้งปวง หากโดนพิษคุณไสย์อันทำแต่พิษงูทั้งมวล แลพิษแห่งนาคทั้งปวง เนื่องจากผู้มีวิชาไสย์ดำประเภทพิษนาคจะใช้พิษนาคเพราะแรงกว่าพิษงูธรรมดา หากแน่ใจว่าโดนแล้วเซรุ่มก็รักษาพิษคุณไสย์งูนี้ไม่ได้เพราะอนึ่งเซรุ่มเป็นพิษต้านพิษ แต่คุณไสย์พิษงูจะมีกรรมวิธีผลิตพิษโดยเสมือนตนว่าไม่ใช่พิษไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด ทำให้ร่างกายไม่ทราบว่าโดนพิษงูเมื่อตรวจก็ไม่พบพิษงูแต่ประการใด แต่ยามออกฤทธิ์พิษที่บังเกิดก็จะทำให้เตโชธาตุลุกเป็นไฟบังเกิดไฟในศีรษะปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้นกระทันหัน แล้วพิษงูก็กำเริบ

            ให้นำโลดทะนงแดง ส่วนรากเหง้าฝนกับน้ำ ขณะเตรียมยาคือน้ำพระพุทธมนต์ โลดทะนงแดง และหินฝนยา ให้ตั้งพระคาถาปฐวีธาตุลงหินบดและฝนยาว่า "เอหิ ปะฐะวิง พรหมา เอหิ อาโป อินทะรา เอหิ เตโช นารายะ เอหิ วาโย อิสสะรา นะ หิ อะ ปะ นุ สะ ติ เต นะ ภู มิ เต สะ ละ ติ นา รา ยะ วา ละ กะ ติ นะ ปะ ฐะ วิ ยัง มะ มะ อุ อะ กะ สะ สะ ทะ นะ มะ อะ อานุภาเวนะ โหตุ สัพพะทา"
แล้วจึงตั้งนะโม ๓ จบ ขึ้นคาถาหมอชีวกว่า
"โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก
สัพพะ สัตตานัง โอสะถะทิพพะมันตัง
ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะภาเสสิ
วันทามิ บัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนะโหมิ"
แล้วจึงฝนยา ขณะฝนยาบริกรรมคาถาฝนยาว่า "สัพเพเนตตา สัพพยาธิ วินาสน สัพพสิทธิ ภวันตุเม" ภาวนาไปกว่าจะฝนยาสำเร็จ
เมื่อจะใช้ยาฝนนั้น ให้ปลุกเสกด้วยคาถาโลดทะนงแดง
"อมสามปกมหาสามปกวิรูหะ อมเพิกสะหะ" ๓ คาบ ๗ คาบ ก็จึงให้แก่ผู้ถูกพิษกระทำนั้นดื่มกินจักหายจากคุณไสย์นั้นแลนาฯ

            หากประการหนึ่งถูกโดนแบบมหาละลูย ให้เอารากโลกทะนงแดงมาปลุกด้วยคาถาโลดทะนงแดงเสกไว้ ๓ คาบ ๙ คาบ แล้วฝนกับน้ำมะนาวทาบนแผลจักดับพิษได้โดยทัน
            โลดทะนงแดง ฝนประสมกับน้ำพระพุทธมนต์แก้พิษคุณไสย์ที่ปรุงจากพิษแมงมุม ถอนพิษผิดสำแดงในอาหารทั้งปวง คือพิษอาหารแสลงเช่นกินเห็ดโคนแล้วสำแดงพิษว่าโดนคุณไสย์ใช้โลดทะนงแดงฝนกับน้ำพระพุทธมนต์ให้ดื่มกินจะช่วยชีวิตไว้ได้ หากพิษนั้นปรุงจากเห็ดให้นำเม็ดหมากแห้ง รากโลดทะนงแดง รากปลาไหลเผือก ฝนผสมน้ำดื่มดับพิษสุราเหล้าดับพิษเห็ดทั้งปวง ใช้กระสายยาเป็นเหล้าขาว 28 ดีกรีจะทำให้ฤทธิ์ยาถอนแรงขึ้น ถอนพิษทั้งปวงได้เร็วขึ้น และจักทำให้อาเจียนอย่างรุนแรง หากนำเอารากโลดทะนงแดงปรุงกับเม็ดหมากแห้ง แล้วใช้กระสายเ็นน้ำมะนาว ทาเหนือแผลจักถอนพิษงูและสรรพสัตว์พิษที่ต้องในแผลนั้นได้ แม้กระทั่งฝีหนองก็จักรักษาได้นานา

ว่านโมกขศักดิ์ ทดสอบพิษ


            ว่านโมกขศักดิ์นี้มิต้องปลุกเสกประการใด ด้วยเหตุว่าขณะปลูกและรดน้ำทุกครั้งหมอยาที่ปลูกไว้จะบริกรรมคาถาเสกน้ำรดต้นว่านอยู่เสมอด้วย "นะโมพุทธายะ" "อิติปิโส ภะคะวาติ" แล้วรดน้ำให้พอชุ่มอยู่เสมอ
ผู้ใดถูกต้องคุณไสย์ยาเบื่ออันประกอบด้วยเห็ดเมา เห็ดพิษผิดสำแดง และหอยเมา หอยพิษทั้งปวงให้นำว่านี้สดหรือแห้ง ฝนกับน้ำดื่มกินจะช่วยถอนพิษคุณไสย์นั้นๆได้เป็นอย่างดี
            ถ้าจะใช้สำหรับตรวจก็ฝานเป็นแผ่น ใช้เล็บขวนให้เป็นรอยแล้วโยนใส่ในอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหากว่านนั้นลอยน้ำแล้วหมุนไปมา ควงสวาท หมุนติ้วๆ กระตุกไปกระตุกมา สั่นกระเพื่อมผิวน้ำไม่หยุดให้สันนิษฐานว่าในนั้นมีคุณไสย์ ให้หลีกเลี่ยงกานกินหรือดื่มสิ่งนั้น หากนิ่งสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่าในอาหารสะอาด ถ้าโดนมหาละลูยให้ตำพอกผิวหนังจะถอนพิษคุณไสย์ได้ประการทั้งปวงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น