สรภัญญะ บทไหว้ครู อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

บทไหว้ครู นมัสการอาจาริยคุณ


ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

อินทรวิเชียร์ฉันท์ ๑๑
            ๏อนึ่งข้าคำนับน้อม     ต่อพระครูผู้การุญ
โอบเอื้อและเจือจุน                  อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ
ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ              ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน                    ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน
จิตมากด้วยเมตตา                    และกรุณา บ  เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์      ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม-               หะจิตมืดที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ์                      ก็สว่างกระจ่างใจ
คุณส่วนนี้ควรนับ                    ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน                  จิตน้อมนิยมชม


                                                 ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น