โองการมหาทมื่น (ยันต์ปัทมื่น)

โองการมหาทมื่น


                        โอม นะ โม พุท ธา ยะ
กูจะกล่าวกำเนิดเกิดพระมหาทมื่น
กูจะโยนตัวกูขึ้นไปเป็นกงไม้ไร่
ก็หักแหลกลงเป็นผุยผงทั่วทั้งเมืองสกลชมพู
กูจะลำลึกถุงครูกูใครจะสู้กูก็บ่มิได้
ครูกูจึงให้กูเล่า พระคาถาพุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ
ภะคะวาไชยมังคะลัง อะระหัง สุคะโต
นะโมพุทธายะวันทานัง ปาสุอุชา อิสะปะมิ
พุทธสังมิ อิสวาสุ นะมะอะอุ อิกะวิติ
วิสุทธิเสฐโฐ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ
อะระหังสุคะโตภะคะวา สังวิธาปุกะยะปะ
อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ ทุสะมะนิ
สะธะวิปิปะสะอุ ทุสะนะโส จิเจรุนิ ตันนิพพุทติง
นะมะนะอะ นอกอนะกะ กออนออะ
นะอะกะอัง ตัถถะนะถะ อุมะอะยัง
จิปิเสคิ คิเสปิจิ กันหะเนหะ นิระมหาสะตัง
จะภะกะสะ นะมะพะทะ กะระมะถะ
จะอะภะคะ นะมะกะยะ สุสิโมพุทโธภะคะวา
สุสิโมธัมโมภะคะวา สุสิโมสังโฆภะคะวา
โลกะนาโถมหิทธิโก นาสังสิโม
ยะถาพะลังจังงังเหยหาย
เดชะครูปัทธิยายจึงให้เป็นกำแพงเพชรทั้ง ๗
ชั้นกันตนกู คือ พระวิภังค์พระสังฆณี
พระปรมัตถะอัตถาจาริย์เจ้า
จึงให้คงแก่หอกดาบแหลนหลาว
ธนูง้าวทั้งหน้าไม้ปืนไฟอย่าได้ต้องตนกู
เพชชะคงแก่ หอกเหล็ก
หอกหล่อ หอกข้อเงิน
หอกข้อทอง หอกสำริด
กริชทองแดงคงแก่แสงฟ้าผ่า
คงทั้งข้างซ้าย คงทั้งข้างขวา
คงทั้งข้างหน้า คงทั้งข้างหลัง
คงทั้งนั้น คงทั้งยืน คงทั้งหลับ
คงทั้งตื่น คงทั้งกลางคืน คงทั้งกลางวัน
ตรีเพชชะคงๆสวาหะ 

                        โอมเอิกเกริกไตรภพตลบบาดาลเหาะทยานบนอากาศ
หมู่อสูรขยาดมืดมัวกลัวกูอยู่ระย่อฤาษีเล้นซุกซ้อนนอนหลับอยู่กลางป่า
ทั้งขโมดมารยาเหาะทยานมา ช่วยกูหนุมานหลานพระไวยบุตรสัปปะยุทธ
ด้วยอินทรชิตประสิทธิสรรพางค์ล้างมารมัดตนได้เอาไปถวายแก่ราม
เจ้ากรุงลงกาหมู่อสูรยักษาจะฆ่ากูก็บ่มิตาย 

ด้วยเดชะพระนารายณ์ จุติลงมาบังเกิด
นะโมพุทธายะ ตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวา เกศาผม
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวา โลมาขน
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวา นะขาเล็บ
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวา ทันตาฟัน
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวา ตะโจหนัง
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวา มังสังเนื้อ
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวานหารูเอ็น
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
อิติปิโสภะคะวา อัตถิกระดูก
อยู่ทั้วในกายตนกูคงตรีเพชชะคงๆ
คงด้วยนะโมพุทธายะ
พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา
บิดารักษา มารดารักษา พระอินทรักษา
พระพรหมรักษา ครูบาอาจารย์รักษา 

อิมังกายะพันธะนังอะธิฏฐามิ 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น