ลงเลขเสกทราย ข้าวสารซัด ข้าวพิรอด

ลงเลขเสกทราย ข้าวสารซัด ข้าวพิรอด

            ตามตำราฝังอาถรรพ์กันภัย และป้องกันตัวเอง ในการพักในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือนอกสถานที่ เราก็ความจะมีการป้องกันศัตรูผู้ร้าย ปิดห้องหับกำแพง ดังนั้นเราก็มีวิธีการป้องกันสิ่งชั่วร้าย ทั้งผีสางภูตปิศาจเปรตอสุรีอสุรกาย นั้นก็คือการเสกทราย การเสกทรายนั้นบ้างก็ทำเพื่อป้องกันภูตผีปิศาจ บ้างก็ทำเพื่อขับไล่ภูตผีปิศาจ เสกหว่านในทุกนาป้องกันผีสางมาทำร้ายต้นข้าว เสกแล้วโปรยรอบเป็นวงกลมผีในไม่กล้าออก ผีนอกไม่กล้าเข้า ประดุจดังมีวงไฟล้อมรอบไว้
            การลงเลขเสกทรายนั้นมักจะใช้เลขตรีนิสิเห หรือเลขยันต์ต่างๆ นะปถมัง นะเกล็ดปถมัง ยันต์เกาะเพชร ยันต์ข่ายเพชร ยันต์อิติปิโส
8 ทิศ หรือกลบทอิติปิโส 8 ทิศ สลับไปสลับมาจนครบ ส่วนการเสกข้าวสารซัดผีก็เช่นเดียวกัน ดังเช่นในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ขุนแผนได้ใช้ข้าวสารที่ย้อมว่านยาเป็นเครื่องมือประกอบเมื่อจะสะกดขึ้นเรือนขุนช้าง ซึ่งเมื่อจุดตามเทียนอาคมสำหรับสะกดไว้ที่รั้วบ้านหรือนอกชานแล้ว ก็ซัดข้าวสารย้อมว่านยาที่ปลุกเสกแล้วขึ้นไปบนหลังคาเรือน เชื่อว่าจะสะกดคนบนเรือนให้หลับใหล
            ข้าวพิรอด คือข้าวเปลือกที่รอดผ่านพ้นกรรมวิธีการตำ ร่อน สีข้าว และการหุงจนมาปรากฏในจานข้าวได้ โบราณนับถือกันว่าเป็นของดี มีคุณทางแคล้วคลาด มักเก็บไว้ปลุกเสกเพื่อทำเป็นเครื่องรางโดยเย็บถุงเล็กๆ ใส่ไว้ อนึ่ง ผู้เรืองอาคมมักใช้ข้าวสารเสกเพื่อกำราบฤทธิ์ของวิญญาณร้าย โดยเชื่อว่าเมื่อซัดถูกภูตพรายจะต้องเร่งหลีกหนีไป มิฉะนั้นจะต้องแหลกเป็นจุณ ข้าวสารเสกอาจใช้ในพิธีการทำเสน่ห์ได้อีกด้วยโดยใช้ข้าวสารตกก้นครก ซึ่งก็คือข้าวสารที่ตกหลงอยู่ในครกตำข้าวแบบสมัยก่อน มาแช่น้ำมันหอมปลุกเสกแล้วเอาไว้ดีดใส่ผู้ที่ปรารถนา เชื่อว่าจะทำให้หลงใหลในตัวผู้กระทำ

ดังบทประพันธ์ของสุนทรภู่ พระอภัยหนีผีเสื้อสมุทรมาถึงฝั่งผีเสื้อตามมาทัน แต่พระโยคีช่วยไว้ได้
  ค พระโยคีมีญาณว่าหลานรัก            จงสำนักอยู่ให้สมอารมณ์หมาย
อันยักษีผีสางสมุทรพราย                     มาถูกทรายชายหาดก็ขาดใจ
เราลงเลขเสกทำไว้สำเร็จ                     ดังเขื่อนเพชรภูตปีศาจไม่อาจใกล้
มันอยู่แต่ห่างห่างช่างเป็นไร                ทำไม่ได้นัดดาเจ้าอย่ากลัว ฯ
แล้วอีกส่วนหนึ่ง
แล้วเสกทรายปรายขว้างมากลางคลื่น             ดังลูกปืนยิงยักษ์ให้ตักษัย
ผีเสื้อกลัวตัวสั่นเพียงบรรลัย                            ก็หลบไปตามวนชลธาร

คาถาหว่านทราย
            อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ-
สะหัสสานิ พุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
            อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ-
สะหัสสานิ ธัมมะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
            อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ-
สะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
            อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ-
สะหัสสานิ สังฆะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
คาถาหว่านทรายนี้ ใช้สวดไล่ภูตผีปีศาจร้ายต่างๆ ถ้าสวดเป็นประจำทำให้เทวดารักษา อยู่ก็เป็นสุข ไปก็เป็นสุข และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

คาถาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า
ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง ชาลิเต มหาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตัง
มุตเต มุตเต สัมปัตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง สุตัง คะมิติ สุตัง คะมิติ มัคคะยีติ
ทิฏฐิลา ทัณฑะลา มัณฑะลา โรคิลา กะระลา ทุพพะลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ
มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จุตติ จุตติ ธาระณี ธาระณีติ อิทัง ธาระณะ ปะริตตังฯ
คาถาสำคัญยิ่ง ของท่านโบราณาจารย์แต่เก่าแก่ เป็นคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานให้พระอานนท์มหาเถระ เมื่อผู้ใดได้บริกรรม พระคาถานี้ จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า หมู่เทพยดามาประชุมรักษาป้องกันสรรพภัยอันตรายทุกเมื่อ เมื่อเกิดเจ็บไข้ขึ้นใช้เสกน้ำมนต์รดอาบ หายแล แม้เจ็บจมูกเจ็บตา เสกหมากพ่นก็ได้ เสกน้ำก็ได้ เสกหัวหอมพ่นก็ได้ แก้สารพัดตาลทรางทั้งปวง พระคาถานี้บริกรรมในสถานที่ใด ภูตผีปีศาจที่ดุร้ายมิอาจจะเข้าไปกล้ำกราย เป็นคาถาที่ใช้ในคัมภีร์พิชัยสงครามอีกด้วย

กะกันโต โย สัพพะสัตตานัง

กัตวา ทุกขักขะยัง ชิโน
กะเถนโต มะธุรัง ธัมมัง
กะถาสัณหัง นะมามิหัง
เอาข้าวสารมา แล้วภาวนา เสกให้หลายหน
เสร็จแล้วซัดไป ไล่ผีบัดดล หนีไปไกลพ้น ไม่มาราวี

อนิจจาพาลัง ปิยัง โหติ เทวตาปัตตัยยัง นะมามิหัง
ผุลเลผุลเลนะ เตเชนะ   ชัยยะ มังคะลัง ฯ
เอาข้าวสารเสกไว้ใช้เจ็ดหน โปรยปรายทั้งเขตมณฑล ทั้งคุณผีคุณคนมิกล้ำกลาย

ยะนีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิวายานิวะ
อันตะลิกเข สัพเพ วะภูตา สุมะนา ภะวัมตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
เสกข้าวสารซัดทรายโปรย อสุรีอสุราไม่กล้าใกล้ ฝูงผีหนีไปทันใด มิอยู่ให้รวบกวนบีฑา

โอม พุทธา นะมามิหัง กุโก คะโต ตังเมสะ ตังทิโก
มังสุโส สุเรโส อะปานา ปะสุนัมปิ สุลิอะทะ สิลิเล
อิทฐิภูเต ปูวิสิเว เปหิเสติ คัชชะมุมหิ
ขับไล่ผีเข้าสิงคนได้สารพัด เสกน้ำกินไล่คุณไสย์ด้วยอาพัด 
เสกทรายซัดเสกข้าวสารทรายไล่อสุรี

นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วัตติ วัตติ
ยะมะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ

เสกข้าวสารซัดน้ำมนต์สาด ผีปิศาจไม่กล้าใกล้ 
เสกทรายโรยไว้ทั่วถิ่นที่ เสนียดจัญไรไพรีวิ่งหนีหาย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น