ว่านหางช้าง แก้คุณไสย์ทั้ง 4

ว่านหางช้าง แก้คุณไสย์ทั้ง 4


            ว่านหางช้าง ชนิดนี้ไม่ใช่ ว่านเพชรหึง อย่าสับสนหรือเข้าใจผิดว่า ว่านเพชรหึงคือว่านหางช้าง ซึ่งว่านหางช้างนี้ภาคเหนือเราเรียกว่า ว่านมีดยับ แปลว่า กรรไกร  การถูกคุณไสย์ทั้ง 4 คือ จะเกิดแต่ลมเพลมพัด หรือ จะถูกกระทำด้วยคุณไสย์ แล้วกระทำด้วยทางผิวหนัง ๑ , ทางเส้นผม ๑ , ทางเนื้อ ๑ , ทางกระดูก ๑
            การปลูกว่านหางช้างไว้หน้าบ้าน หลังบ้านหรือทิศลมพัด เป็นมหาคุณ เมื่อลมกระทบแก่ว่านหางช้างจะโบกพัด ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งคุณไสย์นานา ที่ลอยมากลางอากาศ หากลมพัดลมเพเอาของสกปรกที่ผู้มีวิชาปล่อยทิ้ง ลอยมาตามลม กระทบว่านหางช้างแล้ว คุณไสย์จะถูกถอนสิ้นฤทธิ์ในทันที อีกทั้งหากหญิงมีท้องตั้งครรภ์ให้นำใบว่านหางช้าง พัดปัดโบกที่ท้องจะเกิดเป็นสิริมงคลทำให้คลอดลูกง่าย
คาถากำกับว่านหางช้างมีอยู่ว่า
ปะถะมัง พินธุกัง                     ทุติยัง ทัณฑะเม เอวะ
ตะติยัง เภทะกัญ เจวะ              จะตุถัง อนัคคะ สัมพะวัง
ปัญจะมัง สิริสังชาตัง               นะแก้อาถรรพ์ การโรโหติ สัมพาโว
จงบังเกิดเป็นนะแก้อาถรรพ์ด้วย พุทธานุภาเวนะ
ธรรมานุภาเวนะ                      สังฆานุภาเวนะ           
อิติสิทธิ พุทธังสมาธิ                อิติสิทธิ ธัมมังสมาธิ
อิติสิทธิ สังฆังสมาธิ                อิติสิทธิ สุตังสมาธิ
อิติสิทธิ ปาระมิตตาสมาธิ       อิติสิทธิ มังรักขันตุสมาธิ ฯ
            ท่านให้ปรุงน้ำมนต์ด้วยว่านหางช้าง คือ ดอก ๑ , ใบ ๑, ต้น ๑ , ราก ๑ , ผลและเมล็ด ๑ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ นะปถมัง ใช้ใบคนเป่าน้ำมนต์ ประพรมและพัดปัดโบก ผู้ถูกคุณใสย์ ไล่เสนียดจัญไรในสถานที่ต่างๆ 


ราก แก้คุณอันถูกบุคคลกระทำทางผิวหนัง
            ใช้ราก เหง้าของว่านหางช้าง รากแห้งต้มกับน้ำผสมเกลือ ทาผิวหนัง หรือนำมาต้มเป็นน้ำดื่มทั้งยังมีสรรพคุณแก้เจ็บคอ และแก้ไข้ เมื่อต้มรากเหง้าว่านหางช้างให้บริกรรมคาถานี้ 3 จบ และใช้น้ำมนต์ข้างต้นประพรม


ดอก แก้คุณอันถูกบุคคลกระทำทางเส้นผม ดอก
            ใช้ดอก บดละเอียดสระดำเกล้า แก้คุณไสย์กระทำทางเส้นผม หรือนำมาต้มน้ำดื่ม เมื่อบดดอกว่านหางช้างให้บริกรรมคาถานี้ 3 จบ และใช้น้ำมนต์ข้างต้นประพรม


 ใบ แก้คุณอันถูกบุคคลกระทำทางเนื้อ ใบ
            ใช้ใบพัดโบกไปตามเนื้อ กล้ามเนื้อ แก้คุณไสย์กระทำถูกเนื้อได้ และเป็นสิริมงคลอีกด้วย ใช้ใบ 3 ใบ ต้มเป็นน้ำดื่ม ทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยาระบาย เมื่อจ้มใบหางช้างหรือเสกใบก่อนพัดโปกให้บริกรรมคาถานี้ 3 จบ และใช้น้ำมนต์ข้างต้นประพรมต้น แก้คุณอันถูกบุคคลกระทำทางกระดูก
            ใช้เนื้อในลำต้น ต้มน้ำดื่ม แก้คุณไสย์กระทำถูกกระดูก ทั้งยังมีสรรพคุณเป็นธาตุบำรุง เมื่อต้มเนื้อในลำต้นว่านหางช้างให้บริกรรมคาถานี้ 3 จบ และใช้น้ำมนต์ข้างต้นประพรม

                                                  จบว่านหางช้างแต่เพียงเท่านี้

2 ความคิดเห็น:

  1. ครั้งแรกที่มาเยือนwebsiteนี้ผมชอบมากมีสาระและใด้ความรู้เพิ่มเติมมาก :) (ผมชื่อไมค์)

    ตอบกลับลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2558 10:45

    ชอบๆ มากครับ

    ตอบกลับลบ