โองการมหาละลวย (คาถามหาละลวย)

โองการมหาละลวย
           โอมละลวยมหาละลวย หญิงชายเห็นหน้ากูงวยงงจงใจรัก
ทักปราศรัย อ่อนละมัยมาหากู สูรู้ว่ากูมาเน้อ เออรักสวาหะ
ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เอหิ พรหมจิตตัง มาด้วยพระวินัยยัง
เถตังติตัง กะระณียัง เมตตังจิตตัง ขันติมะอิตถิโก
อะปุริสา อุมัตจา สะมะณะพราหมณา เมตตา จะ
มหาราชา สัพพะเสน่หา จะปูชิโต สัพพะสุขขัง
มหาลาภังราชา โกรธัง วินาสสันติ สัพพะโกรธัง วินาสสันติ
ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม
ปิโยนาคะสุปันนานัง ปินินทรียัง นะมามิหัง

               โอมนะโมพุทธายะ เพชรละลวยมหาละลวย
ชายเห็นชายงวย หญิงเห็นหญิงหลง
เห็นหน้างวยงง หลงพิศวาสครวญหา
นั่งท่าฟังข่าว นั่งเฝ้าปากทาง นั่งเยี่ยมหน้าต่าง
กอดอกรำพึง มะอะอุ คนึงบ่มินอน อิสะวาสุ
สุดสวาทอาวรณ์ ร้อนรนทนอยู่มิได้
พุทธัง สะระติจิตตัง สะมาเรมะมะเอหิ
ธัมมังสะระติจิตตัง สะมาเรมะมะเอหิ
สังฆังสะระติจิตตัง สะมาเรมะมะเอหิ
นะมิเห็นหน้ากูอยู่มิได้ โมร้องไห้ครวญคราง
พุทธกอดไว้มิใคร่จะวาง ธาครวญครางสะอื้นไห้
ยะหลงใหลในจิต หญิงใดชายใดได้เพ่งพิศ
ก็อยู่มิได้ร้องไห้มาหากู
โอมประสิทธิแก่กู สวาหะ เอหิชัยยะ
เอหิสัพเพชะนา พหูชะนาเอหิ อาคัจฉาหิ อาคัจฉายะ

            โอม ละลวย มหาละลวย ชายเห็นชายงวย หญิงเห็นหญิงหลง
มึงเห็นหน้ากูก็ให้งวยงงหลงใจรัก จะ ภะ กะ สะ
ทั้งฝูงชนมาพะวักพะวงหลงรักใคร่ จะ ภะ กะ สะ
กูจะมารำลึกถึง เจ้าไทยก็ลืมสวาทรัก จะ ภะ กะ สะ
กูจะคิดสาวแท้ๆ ก็มาลืมทั้งแม่ทั้งพ่อ จะ ภะ กะ สะ
พะวักภวังค์ให้จิตมันคลุ้มคลั่งตะลึงหลง จะ ภะ กะ สะ
โอมพระพายเจ้าเอ๋ย จงชักนำอีนั่นมา จะภะกะสะ
หาละลวยงวยงงจงใจรักกูแห่งกู จะ ภะ กะ สะ
ช้างอยู่ในป่าหลงรักกู กูก็มาลืมลม จะ ภะ กะ สะ
ผมอยู่ในหัวก็มาลืมเกล้า จะ ภะ กะ สะ
ข้าวอยู่ในคอก็มาลืมกลืน สะอึกสะอื้นมาหากู จะ ภะ กะ สะ
คิดถึงกูทนอยู่มิได้ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน 2556 05:16

    แต่ละคาถานี้ มันใช้ยังไงอะ บอกหน่อยได้ป่ะ

    ตอบกลับลบ