สรภัญญะ บทไหว้ครู กาพย์ฉบัง ๑๖

บทไหว้ครู

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

กาพย์ฉบัง ๑๖
 ข้าขอประณตน้อมสักการ    บูรพาคณาจารย์
ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา              อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์                ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา                      อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสาเร็จทุกประการ           อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี            ประโยชน์ทวี

                                                 ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น