ตู้ (คุณไสย์เสกของเข้าตัว)

ตู้
       ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องตู้ให้ฟัง ตู้ในที่นี้ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่มีไว้เก็บของเก็บเสื้อผ้าแต่อย่างใด ตู้ในที่นี้คือการใส่ของเข้าไปในร่างกายของคน เช่นเสกหนังควายเข้าท้อง ก่อนหน้าจะเล่าขอบอกคาถาแก้ตู้สักหน่อย ผมจะไม่ขอเขียนคาถาตู้นะครับ เพราะมันอันตราย ขอเขียนคาถาแก้ตู้ดีกว่า
คาถาแก้ตู้
อุ่งสะเหล่สหลา มหาปังกี อุ่งเล็กๆ เพ็กๆ แก่ยอออแอ่ 
อุ่งเล็กหาเพ็กแหล่ อุ่งกะตือ กะตือ อุ่งสว่าลูสว่า
คาถาแก้โรค บทที่ ๑
อุ่งสว่าลูสว่า อุ่งส่อส่อ อุ่งซักซัก อุ่งยะวะ ละ สวาหายะ
คาถาแก้โรค บทที่ ๒
อุ่งพิสตะ อุ่งพิสต่ำ อุ่งนะแหย่ กุ่งสว่า ฮุ่ง ฮุง มาอุ๊ พุทธัง อุ่งสวาะ
คาถาจักเข็บขบ
อุ่งนะ  อุ่งนา  อุ่งลว่าลว่า  สวาหายะ  สวาหับ
คาถาเรียกคุณไสยออกจากตัว
โอม จิตตา ปิยัง มัยหัง สัพพธนัง ธสังทาสีลัง ราชากันมาวี อิตฺถีวา ตุเลวา สมเตหิวา พันนิ สันตุ
คาถากันกระทำ
นะพุทธังปิด นะธัมมังปิด พระสังฆังปิด
พระเจ้าแผลงฤทธิ ปิดทวารทั้งเก้า
หน้ากูเป็นหนัง หลังกูเป็นกระดูก
คุณทำมิถูก นะโมพุทธายะ
     คาถาป้องกันคุณไสย (กันยาพิษ ยาสั่ง)
       เมสัมมุขา สัพพาหะระติ เตสัมมุขา
           คาถาถอนโบสถ์ถอนสีมา
สมุหเนยฺย สมุหนติ สมุหคโต สีมาคตํ พทฺธเสมายํ
สมุหนิพตพฺโพ เอวํ เอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน
ธาเลื่อน ยะหลุดลอย
คำว่า ตู้ ในภาษาล้านนามิได้แปลว่าเครื่องเรือนที่ทำขึ้นเพื่อใส่สิ่งของหรือเสื้อผ้า แต่เป็นเรื่องของการทำร้ายผู้อื่นด้วยไสยศาสตร์ที่มีผลรุนแรง จนถึงแก่ความตายได้ ตัวอย่างเช่น การเสกหนังวัวหรือหนังควายที่แห้งให้เข้าไปอยู่ในท้องของคน ซึ้งหนังที่แห้งก็จะไปขยายพองตัวอยู่ในกระเพาะ ในลำไส้ ทำให้ผืที่ถูกทำร้ายได้รับความเจ็บปวดทรมาน ปวดที่บริเวณช่องท้องอยู่ตลอดเวลา หากเป็นหนังชิ้นโตก็ย่อมทำให้ตายได้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเสกตะปูให้เข้าไปอยู่ในท้อง ครั้งละ ๔-๕ ดอก ซึ่งผู้ที่ถูกกระทำจะมีอาการปวดเจ็บบริเวณช่องท้อง
      
การกระทำด้วยไสยเวทดังกล่าวแม้แต่ในโลกที่เจริญแล้วอย่างปัจจุบัน การตู้ก็ยังปรากฏว่าเกิดขึ้นให้รู้ให้เห็นกันอยู่ ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ้าง โดยการนำฟิล์มเอกซเรย์มาลงให้เห็นว่ามีตะปูอยู่ในท้อง และอย่างเมื่อหลายปีการมีสามเณรจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถูกคนทำร้ายด้วยการตู้ เสกตะปูขนาดยาว ๓ นิ้ว ให้เข้าไปอยู่ในช่องท้องจำนวนหลายดอก มีอาการเจ็บปวด เมื่อให้หมอพื้นบ้านมารักษาด้วยการทำให้ฤทธิ์ของไสยศาสตร์เสื่อมลง จึงถ่ายตะปูออกทางทวารหนัก อีกทั้งมีเรื่องเล่าลือกันว่าเมื่อประมาณยี่สิบปีก่อน คณะแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ ก็ผ่าตัดได้ไม้กลัดหลายอันและมีเส้นผมพันอยู่ออกมาจากช่องท้องผู้ป่วย
      
ทั้งนี้ การตู้หรือกระทำด้วยอาคมดังกล่าวมิอาจกระทำได้พร่ำเพรื่อ เพราะทางอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชามีข้อห้ามว่า ถ้าบุคคลอื่นได้ทำความเจ็บช้ำในใจให้จนน้ำตาตก คือการทำให้เสียใจจนร้องไห้ถึง ๓ ครั้ง จึงอาจจะพิจารณากระทำด้วยคุณไสยดังกล่าวได้ และผู้ที่รู้วิชาดังกล่าวนี้มักปกปิดไว้มิให้คนอื่นรู้ จึงทำให้หาข้อมูลได้ยาก และกล่าวกันว่าพวกกะเหรี่ยงเป็นผู้รู้วิชานี้
กล่าวกันว่า ในการตู้นั้นจะทำในเวลากลางคืน ผู้ตู้จะนำชิ้นหนังซึ่งอาจเป็นหนังสดหรือหนังแห้งก็ได้ อาจจะเป็นตะปู หรือไม่กลัดอย่างที่ใช้กลัดกระดาษกลัดกระทงที่มัดติดกันเป็นกลุ่มก็ได้ เมื่อนำมาวางไว้ต่อหน้าแล้วเริ่มเสกด้วยอาคมจนได้ที่แล้ว หนังหรือตะปูนั้นก็จะกลายเป็นแมลงภู่บินไปสู่บุคคลเป้าหมาย ซึ่งเมื่อใดบุคคลเป้าหมายเผลอก็จะเข้าไปสู่ร่าง แต่หากบุคคลเป้าหมายนอนอยู่ในมุ้งแล้ว แมลงภู่อาคมก็ไม่อาจเข้าสู่ร่างของบุคคลเป้าหมายได้ และมันจะบินกลับ ซึ่งหากผู้ตู้ไม่ระวังตัวแล้ว ตนเองอาจกลายเป็นผู้ถูกกระทำเสียเองก็ได้ ดังนั้นผู้ตู้จะต้องไม่เข้านอนจนกว่าจะแน่ใจและจะต้องระวังตัวอีกด้วย
      
การตู้นั้นมีหลายวิธีหลายแบบ ตามแต่ละสำนักได้คิดค้นวิธีได้สำเร็จ ด้วยวิธีส่งเป็นแมลงภูนั้นเป็นสากล ผู้ตู้ส่วนใหญ่จึงมักจะให้วิธีนี้ แต่การบ่อยของตามลมตาอากาศก็เป็นการตู้ โดยนำหนังสดหรือหนังแห้ง ตะปู ไม้กลัดนำมาเสกอาคมจนได้ที่ก็จะปลิวหายไปแทรกตมอากาศแทรกไปตามลมพัด เมื่อถึงผู้ถูกกระทำหากเผลอ ของที่แทรกลมมานั้นก็จะเข้าไปในร่างกายของผู้ถูกกระทำได้ หากแต่ว่าผู้ถูกกระทำอยู่ในศีลในธรรมกำลังปฏิบัติธรรมอย่างพากเพียรแล้ว ของนั้นอาจจะตกหล่นอยู่มิไกลผู้ถูกกระทำ แต่หากบุญญาบารมีของผู้ถูกกระทำมีมาก ของก็จะแทรกสะท้อนกับมา ผู้ตู้ต้องระวังให้มาก หรือไม่ของที่แทรกมาตามลมก็จะปลิวไปเรื่อยหาที่จะเข้าไปสู่ร่างซึ่งร่างนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นร่างที่ผู้ตู้ต้องการทำร้าย ก็ได้ เพราะผู้ถูกกระทำมีเกาะศีลธรรม บุญบารมีคุ้มกันอยู่ ของจึงหาทางแทรกไม่ได้ พอหาทางแทรกไม่ได้ก็จะไปแทรกเขากับคนอื่นที่ไม่รู้เรื่อง
วิธีรักษา
      
เมื่อผู้ป่วยรู้ตัวว่าถูกตู้ รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย ก็จะต้องไปให้หมอพื้นบ้านช่วยรักษาโดยการดื่มน้ำมนต์ เพื่อถอนหรือขับคุณไสย์ เมื่อได้รับการรักษาด้วยไสยศาสตร์ วัตถุที่อยู่ในท้องก็จะถูกขับออกมาทางทวารหนักให้เห็น หรือถูกขับให้อาเจียนออกมาก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น