สรภัญญะ คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

วสันตดิลกฉันท์
             ข้าขอประนมกรกระพุม       อภิวาทนาการ
กราบคุณอดุลคุรุประทาน                  หิตเทิดทวีสรร
สิ่งสมอุดมคติประพฤติ                       นรยึดประคองธรรม์
ครูชี้วิถีทุษอนันต์                                อนุสาสน์ประภาษสอน
ให้เรืองและเปรื่องปริวิชาน                นะตระการสถาพร
ท่านแจ้งแสดงนิติบวร                        ดนุยลยุบลสาร
โอบเอื้อและเจือคุณวิจิตร                   ทะนุศิษย์นิรันดร์กาล
ไป่เบื่อก็เพื่อดรุณชาญ                        ลุฉลาดประสาทสรรพ์
บาปบุญก็สุนทรแถลง                        ธุระแจงประจักษ์ครัน
เพื่อศิษย์สฤษดิ์คติจรัล                        มนเทิดผดุงธรรม
ปวงข้าประดานิกรศิษ                         (ษ)ยะคิดระลึกคำ
ด้วยสัตย์สะพัดกมลนำ                       อนุสรณ์เผดียงคุณ
โปรดอวยสุพิธพรอเนก                      อดิเรกเพราะแรงบุญ
ส่งเสริมเฉลิมพหุลสุน-                       ทรศิษย์เสมอเทอญฯ

ปญญาวุฑฒิกเรเตเต               ทินโนวาเท นมามิหํ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น