คำทำขวัญเด็กทารก บรวงสรวงแม่ซื้อ

คำทำขวัญเด็กทารก บรวงสรวงแม่ซื้อ

              
โอมศรีสิทธิเตโช นโมนมัสการ ข้าจะอ่านโองการอัญเชิญเทพยดาอันเจริญทั้งหลาย ขอเชิญพระนารายณ์ธิบดี ทั้งพระอิศวรผู้มีศักดาเดช เป็นจอมมกุฏเกศไกรลาศ ขออภิวาทวันทนบูชา หนึ่งพระอุมาภควดี อันมีศรีเฉลิมโลก จงดับโรคให้เสื่อมหาย ขออัญเชิญพระพายพระเพลิง พระกาลเถกิงแลพระพรหม ทั้งพระยมจตุโลกบาล พระสุริยากาลพระจันทร เจ้าสุทัศน์นครองค์อินทร์เป็นปิ่นเทวพิภพ ครบสิบสององค์ทรงมเหศวร ขอยอกรประนม บังคมเหนือศิโรเพศ ขออัญเชิญประเวศมาสถิต ประดิษฐานเหนือเศียร สรรพธูปเทียนชวาลา ปวารณาตามถวาย ข้าวตอกปรายบุบผา ช่อคันธาอรชร อีกทั้งบวรราชวัต ฉัตรธงชัยธงประฏาก ขอจงประสาทพรประสิทธิ์ ด้วยมนต์ฤทธิไสยเวท จงประสิทธิเพทแก่ข้า จะอาราธนารูปต่างตน แม่ซื้อเมืองบนเมืองล่าง ทั้งเจ็ดอย่างเจ็ดตน แม่ซื้อกลางหนกล้าแข็ง แม่ซื้อแรงประจำวัน สมมุตินามนั้นสืบกันมา คือแม่ซื้อกุมาราวันอาทิตย์ ชื่อวิจิตรนาวัน หนึ่งวันจันทร์แม่ซื้อ ชื่อวรรณานงคราญ  หนึ่งวันอังคารแม่ซื้อ ชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์ หนึ่งวันพุธแม่ซื้อ ชื่อนางสามลทัศ หนึ่งวันพฤหัสบดีแม่ซื้อ ชื่อนางกาโลทุก หนึ่งวันศุกร์แม่ซื้อ ชื่อนางยักษ์นงเยาว์ หนึ่งวันเสาร์แม่ซื้อ ชื่อนางเอกาไลย ถ้าต้องชื่อของผู้ใด เร่งเร็วฮือไคลคลาศ ชวนภูติปิศาจทั้งสิ้น ตูจะให้กินเครื่องเส้นทุกตน ทุกตำบลผีสาง กูจะรางวัลให้ถึงใจ กินแล้วไปอย่าอยู่ ดุจตูบัญชาดังนี้ฯ
            โอมชัยศรีสิทธิสารประเสริฐ อัญเชิญเถิดแม่ซื้อเอ๋ย ครูตูเฉลยบอกให้ รู้จักในลักษณะแม่ ซื้อกระแหน่เบื้องบน แม่ซื้อกลางหนแลเมืองล่าง ซึ่งให้โทษต่างๆกัน
             แม่ซื้อลางบางพันอยู่ในไส้ มักให้ร้องไห้ร้องคราง ๒ แม่ซื้อลางบางขวางอยู่ในสะดือ ทำให้อึดอื้อแลลงท้อง ให้สะอื้นร้องดิ้นรน ๓ แม่ซื้อลางบางด้นอยู่ในเศียร ทำให้อาเจียนเสียงแห้งแหบ ๔ แม่ซื้อลางบางแอบอยู่ในเนื้อ นอนสะดุ้งเพื่อร้องหวาดหวีด ผิวเลือดซีดสิ้นกำเดา ๕ แม่ซื้อลางบางเข้าในกระหม่อม มักให้ผอมไห้มิหยุด เป็นผุดให้ตาแข็ง ๖ แม่ซื้อลางบางแฝงอยู่ในชงฆ์ มักให้หลงตกใจร้อง ตีนมือต้องเย็นเฉียบ ๗ แม่ซื้อลางบางเลียบอยู่ในเส้น มักให้ร้องเต้นสี่ตีนมือ บิดตัวอืออึดไปมา หวาดไขว่คว้าหน้าเขียว แม่ซื้อบรรดาเที่ยวมาสถิต ทั้ง ๒๘ ตนคิดมาทำโทษ  ขออย่าพิโรธอดโทษา มารับเนื้อปลาสุรายำ อีกกระทงน้ำกระทงข้าว อนึ่งเล่าวัตถาภรณ์ ผู้คนสลอนห้อมล้อม เสร็จพรั่งพร้อมอยู่ไสว ขอเชิญไปลงบัตร กินให้สวัสดีพร้อมญาติ แล้วจงประลาตคลาไคล ชมรูปไปต่างตน จงเป็นคนจำเริญศรี อย่ามีใจบีฑา วิหิงษาแก่บุตร อันกำเนิดในมนุษย์ใช่วิสัย ไปอยู่ต้นไม้ใหญ่ตามเพศ อันมีหิมเวศเถื่อนถ้ำ เหวผาน้ำบึงบาง พงป่ากว้างจอมเขา ถิ่นฐานลำเนาจอมปลวก กลางป่ารวกป่ารัง  ริมฝั่งถ้ำธารเขา  ริมลำเนาแนวเนิน  ริมป่าเถินเทินทุ่ง  ริมป่ายุงป่ายาง  ริมท่าทางคนไปมา ริมศาลาอาราม กินแล้วตามแต่จะไป อย่าช้าในบัดนี้ อย่าสูสีหยิกหยอก อย่าสัพยอกไม่เป็นการ อย่าอยู่เย้ากุมารที่เกิดมา จะได้วัฒนาการเจริญ ขอเชิญท่านจงเอ็นดู ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ เราส่งข้าวน้ำปูปลา ขอไว้สืบศาสนาอย่าเปล่าดาย เป็นชายจะได้เป็นสงฆ์ เป็นหญิงคงจะได้เป็นนางชี รักษาศีลมีเมตตาจิต จะได้ส่งษิโณทกส่วนอุทิศไปถึง กุศลกึ่งกับมารดา ซึ่งท่านได้อุตสาห์เลี้ยงดู เราสู้ขอซื้อไว้ ให้เป็นเบี้ยสามสิบสาม ค่าตัวตามสินไถ่ ในสามวันนี้เป็นลูกผี พ้นสี่วันนี้เป็นลูกคน ใช่ลูกของตนอย่าขวักไขว่ เราให้รูปใหม่ไปต่างตัว จงไปชมชัวรูปในบัตร โภชนาจัดเซ่นสรวง เราบำบวงใช้หนี้แล้ว อย่าแผ้วพานไปมา เมื่อวัฒนาจะส่งบุญ ให้อุดหนุนค้ำชู พ้นทุกข์สู่เข้านิพพาน เร่งรับการพลีกรรม กระทำสังเวยนานา ดุจดังตราตีประทับ กำกับท่านแต่วันนี้ไป ท่านอย่าให้มีภัยในกุมาร เราจะขอไว้อภิบาลรักษา บดขมิ้นทาปนดินสอพอง เป็นขมิ้นทองฝนจันทน์เจือ ทั้งขมิ้นขะเบือดอกชุมเห็ด ประสมเสร็จเสกเป็นองค์รักษ์ ทาผัดพักตร์นวลในเนื้อ ท่านอย่าได้เอื้อเฟื้ออยู่ชมเชย เร่งละเลยไปอย่าช้า จงกวาดเอาโรคาไปให้สิ้น เขม่าดาดลิ้นตานโจรทรางจรขึ้นขวางลำคอ อย่าให้เหลือหลอหละละออง แม่ทรางเจ้าของทั้งเจ็ดวัน จงอันตรธานอย่าให้มี ธาตุทั้งสี่แลสมุฏฐาน ทั้งสามกาลไว้ให้บริบูรณ์ อย่าให้เสื่อมสูญอันตราย ให้เลี้ยงง่ายดายในทารก จะได้อุปถัมภกในศาสนา องค์พระศาสดาพระกุกกุสนธ์ ทั้งพระทศพลโกนาคมน์ พระสมณะโคดมพุทธกัสสป พระอริยเมตไตรยครบทั้งห้า ท่านจงโมทนาเอากุศล ดุจยุบลกล่าวมาดังนี้ฯไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น