ชุดที่ ๑ ยาถอนพิษคุณไสย์ (เห็ดหำพระ ย่านางแดง รางจืด)

เห็ดหำพระ            เห็ดหำฟาน เห็ดขลำหมา หรือเห็ดหำพระ ภาษาเขมรเรียกว่า "ประเสริฐพวงกระดอโลก" เห็ดหำพระนี้มีลักษณะดอกเห็ดรูปกลมหรือค่อนข้างกลม ไม่มีครีบไม่มีโคนขา มีสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 ซม.  ดอกเห็ดทั้งอ่อนและแก่มีลักษณะนิ่มยืดหยุ่นคล้ายยางลบ ลักษณะข้างในเป็นเนื้อเหนียวๆ ไม่มีพิษ กินได้แบบสดๆ หากเป็นพิษคุณไสย์แบบสดๆให้กินแบบสดๆจะเห็นผลเร็วมาก แต่หากไม่สามารถหามากินแบบสดๆได้ก็ตากให้แห้งแล้วบดเป็นผงจะเป็นผงยาสีน้ำตาลเหลือง ใช้น้ำพระพุทธมนต์และน้ำผึ่งผสมเล็กน้อยปั้นเป็นลูกกลอนเก็บไว้ หรือเก็บแบบยาผงใช่ชงกับน้ำพระพุทธมนต์กินได้ หรือนำผงเห็ดมาอัดเป็นแท่งอัดเป็นพระผงไว้ใช้บดฝนผสมน้ำพระพุทธมนต์กินได้ เห็นนี้หากอายุน้อยหรือเห็ดอ่อนจะสีเหลืองสด ผ่าดูจะเป็นสีเหลืองสดใช้ระยะนี้ปรุงยาจะมีคุณภาพมาก ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่องตากแห้ง แต่หากเห็ดอายุมากใกล้จะปล่อยสปอต์มันจะหดตัว ผ่าดูข้างในจะเป็นสีน้ำตาลระยะนี้หากนำมาทำยาจะมีคุณภาพดีไม่เท่าที่ควร แต่ก็สามารถใช้ถอนคุณไสย์ได้
            ไม่มีข้อมูลสนับสนุนด้านพิษวิทยาและด้านการแพทย์ ไม่มีฐานข้อมูลยารักษาโรคในเภสัจวัตถุ เป็นเพียงความรู้ที่สืบต่อตกทอดกันมาในสายเขมร ใครใคร่ทราบก็ไปศึกษากันเอาเอง ตามตำราโบราณกล่าวว่าเห็ดนี้ไม่มีสารต้านพิษหรือถอนพิษได้ สรรพคุณเป็นสิ่งพิเศษว่ามันสามารถรักษาคุณไสย์อันเกิดแต่ของสกปรกได้
            การใช้เห็ดต้องดูให้ดีดูให้เป็นยาเอาเห็ดไข่นก ไข่กาไข่ห่านหรือเห็ดถอบมาปรุงจะทำให้พิษกำเริบหนักขึ้นกว่าเดิมและไม่ควรเก็บยาผงเห็ดยาลูกกลอนเห็ดเกิน 1 ปี จะทำให้ฤทธิ์เดชเสื่อม อีกทั้งอาจจะมีก่อให้เกิดพิษชนิดอื่นขึ้นมาแทน


ย่านางแดง ราชินีถอนพิษแห่งป่า            ย่านางแดงเป็นสมุนไพรถอนพิษมีหลักฐานทางเภสัชกรรมแล้วว่ามีฤทธิ์์ในการถอนพิษโลหะหนักโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง การใช้ย่านางแดงถอนพิษเป็นยาถอนพิษแถบเขมรส่วย หรือชายแดนไทยเขมร หรือภาคอีสานนิยมใช้เพราะหาง่ายมาก แถมสังเกตุง่ายเนื่องจากคล้ายกับย่านางขาวทุกประการและยังมีฤทธิ์แรงกว่าย่านางขาว แต่มีสีแดงและดอกสวยงามเหมาะแก่การปลูกไว้ประดับบ้านเรือน ชาวบ้านใช้ถอนพิษยาเบื่อ ยาเมา ยาสั่ง ยาพิษสำแดง โดยการใช้ราก เถาสดหรือแห้ง ต้มกับน้ำพระพุทธมนต์ หรือใช้เถาแห้งฝนกับน้ำพระพุทธมนต์ หรือใช้ฝนกับน้ำซาวข้าวแล้วกำกับด้วยคาถาถอนโบสถ "สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง พัทธะ เสมายัง สะมุหะนิตัพโพ เอวัง เอหิ นะเคลื่อน โมคลอน พุทถอน ธาเลื่อน ยะเลื่อนหลุดลอย" แล้วนำมาให้ผู้ถูกพิษคุณไสย์ที่ถูกวางยาฆ่าแมลง โดยอนึ่งในอาหารว่าตรวจสอบอย่างไรให้นำข้าวสารหรือเข้าสุกท่องคาถาเปิดโลก "นะเปิด โมเปิด พุทเปิด ธาเปิด ยะเปิด เปิดโลกด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ" เน้นหนังที่ ยะธาพุทโมนะ เป็นการท่องกลับหลัง เป่าไปที่ข้าวสารข้าวสวยแล้วโยนใส่อาหารจะเดือดเป็นสีดำ นั่นแปลว่าโดนคุณไสย์ยาฆ่าแมลง เดือดเป็นสีแดงโดยคุณไสย์ยาฆ่าหญ้า เดือดเป็นไอโดนคุณไสย์เห็ดพิษ ไม่เดือดไม่อะไรมีพิษแต่ไม่มีคุณไสย์ หากพบว่าถูกพิษก็เอาน้ำย่านางแดงให้ดื่มแล้วค่อยส่งโรงพยาบาล หากว่าหมอแผนปัจจุบันช่วยไม่ได้ คงต้องกลับมาดื่มน้ำย่านางแดง พร้อมเจริญเมตตาใหญ่ หากท่องไม่ไหว ระลึกบทสั้นๆว่า "นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ " แปลว่า ไฟ ยาพิษ หรือศาสตราย่อมไม่กล้ำกรายได้ หากมียังบุญย่อมรอดตายจากคุณไสยยาพิษนี้


รางจืด ราชาแห่งยาถอนพิษ

            รางจืด อยู่คู่กับคนภาคเหนือมานาน เรียกอีกอย่างว่า เครือน้ำแหน่ คงเข้าใจกันดีในชื่อ กำลังช้างเผือก ในวงเหล้ายาดอง และรางจาง รางจืดนี้มีสรรพคุณถอนพิษ มีข้อมูลทางเภสัชกรรมว่ามีสารต้านพิษโลหะหนัก ชื่ออะไรไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษจำไม่ได้ โดยอุพันธ์ของสารจะออกฤทธิ์ทำให้พิษเสื่อมสภาพและฤทธิ์ยาจางลง ช่วยในการขับพิษอีกด้วย
            ในทางไสยศาสตร์ ย่านางแดงเป็นราชินีแห่งยาถอนพิษในอีสาน รางจืดเป็นราชาแห่งยาถอนพิษในล้านนา โดยเฉพาะประสิทธิภาพแก้ยาสั่ง ที่ปรุงจากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ดีหมี ดีนกยู ดีงูเห่า พิษงู พิษคางคก พิษตะขาบ พิษแมงป่อง พิษของแสลง พิษเห็ดกลุ่มที่อันตรายต่อตับและไต คุณไสย์ประเภทเหล่านี้รักษาด้วยรางจืดนี้ได้ กินสดหรือตากแห้งก็ได้ หากคุณไสย์นั้นเป็นพิษกำเนิดเกิดเตโชธาตุกำเริบคือร้อนบรรดาในเศียร ตัวร้อนดั่งไฟในนำผงราจืดนั้นผสมเป็นยาเขียวรักษาดับพิษไข้แห่งคุณไสย์ จะใช้เถาหรือราก หรือใบ ต้มกับน้ำระพุทธมนต์ ตำ บด ฝนกับน้ำซาวข้าวก็ใช้ได้ทั้งนั้น แต่หากฉุกเฉินควรใช้ยาดิบคือกินสด กลืนสด แล้วให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆ จะช่วยได้ดี
คาถาที่ใช้ปรุงนั้นมี 2 บท คือ คาถาหัวใจนวหรคุณ คาถาพระเจ้าทั้งสาม คาถาหัวใจพระสูตร หัวใจพระวินัย หัวใจโพชฌงค์ และหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ ดังนี้ "อะสัง วิสุโล ปุสะพุภะ สะทะวิปิ ปะสะอุ มะ อะ อุ อาปามะจุปะ ทีมะสัง อังขุ นะโมพุทธายะ"
และอีกบทหนึ่งใช้ปรุงยา คือคาถาหมอชีวกโกมานภัจจ์
"โอมะ นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก
สัพพะ สัตตานัง โอสะถะทิพพะมันตัง
ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะภาเสสิ
วันทามิ บัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนะโหมิ"
ใช้สองคาถานี้กำกับการปรุงยาขนานนี้ ย่อมสามารถถอนพิษแห่งคุณไสยได้ทันถ่วงที


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น