ข้อห้ามของผู้เรียนคาถาอาคม

ข้อห้ามของผู้เรียนคาถาอาคม
            ตามหลักปฏิบัติในพระเวท มีข้อห้ามหรือกฎกติกาที่ผู้ถือพระเวทต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ควรแก่เหตุเหมาะสมแก่ผล รู้การวางตัว การครองตน มีกาลเทศะว่าอันไหนควรอันไม่ควร เป็นกุศโลบายว่าต้องรักษามิเช่นนั้นพระเวทจะไม่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ข้อห้ามโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ไม่อนุญาตให้ฝ่าฝืน หากฝ่าฝืนจะหมดความขลัง เป็นต้น และมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมจรรยา
            ข้อห้ามของแต่ละสำนักจะมีความแต่งต่างกันบ้างเหมือนกันบ้าง ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ความความละเอียดข้อปลีกย่อยแตกต่างกันไป คนบางคนถึงขนาดรับข้อปลีกย่อยเหล่านั้นไม่ไหว ไมเคร่งครัดในระเบียบก็ล้มความตั้งใจไปก็มีอยู่เยอะ เรียนมนต์คาถา มีวาจาเป็นใหญ่ ห้ามวจีกรรมเป็นหลัก เรียนสักเลขยันต์ มีกายเป็นใหญ่ ห้ามกายกรรมเป็นหลัก
            ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนของครูบาเจ้าศรีวิชัย เรื่องการฉันภัตตาหาร
            ครูบาศรีวิชัย เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงามและเคร่งครัด ท่านงดการเสพหมาก เมี่ยง บุหรี่ โดยสิ้นเชิง ท่านงดฉันเนื้อสัตว์ ตั้งแต่เมื่ออายุได้ 26 ปี และฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ซึ่งมักเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทย บางครั้งก็ไม่ฉันข้าวทั้ง 5 เดือน นอกจากนี้ท่านยังงดฉันผักตามวันทั้ง 7 คือ
            วันอาทิตย์ ไม่ฉันฟักแฟง
            วันจันทร์ ไม่ฉันแตงโมและแตงกวา
            วันอังคาร ไม่ฉันมะเขือ
            วันพุธ ไม่ฉันใบแมงลัก
            วันพฤหัสบดี ไม่ฉันกล้วย
            วันศุกร์ ไม่ฉันเทา (สาหร่ายน้ำจืดสีเขียว รวมทั้งสาหร่ายไก)
            วันเสาร์ ไม่ฉันบอน

            นอกจากนี้ผักที่ท่านจะไม่ฉันเลยคือ ผักบุ้ง ผักปลอด ผักเปลว ผักหมากขี้กา ผักจิกและผักเฮือด-ผักฮี้ (ใบไม้เลียบอ่อน) โดยท่านให้เหตุผลว่า ถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได้ การบำเพ็ญกัมมัฏฐานจะเจริญก้าวหน้า ผิวพรรณจะเปล่งปลั่ง ธาตุทั้ง 4 จะเป็นปกติ ถ้าชาวบ้านงดเว้นแล้วจะทำให้การถือคาถาอาคมดีนัก
ข้อห้ามของผู้เรียนไสยเวท

สำหรับผู้ที่เรียนมนต์คาถาอาคม และสักเสกเลขยันต์ ข้าพเจ้าก็จะนำเอาหลักการครองตนในข้อห้ามส่วนตัวลง เหมือนสำนักอื่นบ้าง ไม่เหมือนสำนักอื่นบ้าง


ห้ามลอดราวผ้า ทั้งชายหญิงตากเสื้อผ้าไว้ อย่าเข้าใกล้
ลอดราวผ้า คุณมนต์ที่เล่ามาจะเสื่อมสิ้นสุดกำลัง

ห้ามกินของเหลือ ทั้งเหลือไว้กินทีหลัง ซากเก่าของเขานั้น
อย่าได้หวังนำมากิน อาคมจะรู้สิ้นอย่าถวิลใช้ยินยล

ห้ามกินผักปลั๋ง ทั้งลื่นรั่งหลุดไถล เสื่อมฤทธิ์หมดเวทไสย
มนต์หลุดไหลออกจากตัว บ่คงกระพันในศาสตรา

ห้ามกินฟักเขียว เรื่อยยอดลอดร้านนั่ง ประดุจดังทรงเพศหญิง
นมนวลชวนใคร่ค่า หากนำพาเสื่อมไสยเวท

ห้ามกินมะเฟือง ลอดมะเฟือง เสื่อมคุณมนต์
เหมือนเครื่องทรงสตรีเพศ นั้นเป็นเหตุให้หมดอาคม
ห้ามกินพลูมีปลาย ให้เด็ดปลายก่อนทุกที
ดุจพระนางจามเทวี เสื่อมเวทตรีพญามนต์
ห้ามลอดต้นกล้วย ปกงำเครือแลหัวปลี
ไม้ค้ำหมดราศี ไร้เวทไสยไท้มนตรา

ห้ามกินข้าวงานแต่งงาน อีกข้าวน้ำทั้งงานศพนี้
ไอข้าวของซากผี เสื่อมฤทธีในบัดดล
ห้ามลอดเงาปราสาท ตั้งเรือนร่างตอนเผาศพ
พญามนต์จะถูกกลบ จ่ามนต์ลบให้เสื่อมสูญ

ห้ามคนมาเล่นหัว จับถูกหัวต้องศีรษะ
เลกยันต์มนต์หลุดละ  เสื่อมสละพระเวทตรี
ห้ามตกไปในที่ต่ำ ห้ามเหยียบย้ำในที่สูง
รู้ที่ต่ำนั่งที่สูง อย่าย่างข้ามเหนือครูยา
ห้ามหญิงขึ้นข้างบน จะเสื่อมมนต์ในทันที
บ่พิทักษ์รักษาดี เวทวิ่งหนีออกกายา
ห้ามพูดปดคดมดเท็จ วาจาเล็ดลอดเพ้อเจ้อ
ส่อเสียดเหยียดละเมอ วาจาสิทธิ์หมดฤทธี
ห้ามถ่มน้ำลายคายน้ำหมาก ลงที่ต่ำน่าบัดสี
คอห่านส้วมขับขี้ หมดวาทีในพระมนต์

บางข้อข้าพเจ้ายังรักษาไม่ได้เลย

 

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าผมรักษาได้ จะมีพระเวทย์มนต์ คาถาสอนให้ผมหรือเปล่าครับ

    ตอบกลับลบ