"สังวาลย์ แปดทิศ เก้ายอดต่อปีก เสือคู่" ยันต์บนตัวพี่อ๊อด ๙ ศาสาตรา

จากที่ได้ไปดูแอนนิเมชั่น 9 ศาสตรา ด้วยที่ผมเองศึกษาเรื่องคาถาอาคมมาบ้าง พอได้เห็นพระเอกหรือพี่อ๊อดที่สักยันต์บนร่างกายที่ล่ำๆถึกๆแล้ว หลายคนอาจจะสงสัยว่ายันต์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง มีความหมายว่าอะไรหรือแค่วาดให้สวยดูดี เมื่อผมพยายามเล็งดูรูปร่างลักษณะของยันต์และอักขระก็พอจะอ่านออกวว่ามีอะไรบ้าง 
            ยันต์มีทั้งหมด 4 ลาย คือ ยันต์สร้อยสังวาล ยันต์อิติปิโสแปดทิศ ยันต์เก้ายอดปักธงชัย ยันต์เสือคู่ โดยลายยันต์เกือบทั้งหมดเป็นอักษรขอมไทยโบราณ มีเพียงยันต์อิติปิโสแปดทิศเป็นอักษรล้านนาหรือตั๋วเมืองทางภาคเหนือ
                            ------------------------------------------------------
ยันต์สร้อยสังวาลย์
ยันต์หนึ่งผูกไว้กลางอกยาวสามศอก     สักไว้บอกชาตรีมีทัพค่อยหนุนหลัง
ใช้ยันต์เสือเป็นทัพหน้าเป็นกำลัง
              ทรงพลังคงกระพันในกายา
สร้อยหนึ่งเส้นสองเส้นหรือสามสาย        สังวาลย์ลายพุทธคุณลงฤทธา
หนึ่งพระสูตรไว้หนึ่งพระคาถา                  อักขราผูกห้อยสร้อยสังวาลย์
บ้างรวมเอาแคล้วคลาดแลเดชะ                 ลงอักขระเมตตาปาฏิหาริย์
กำกับไว้ครบรอบครอบจักรวาล                ลายสังวาลเด่นสง่าอกชาตรีฯ

            สิทธิการิยะ บุระบูรพาจารย์เจ้าท่านได้ประสิทธิ์วิชาคงกระพันไว้ในพระพุทธคุณไว้ในอนึ่งอันเป็นยันต์พุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วขนานนามลายยันต์นั้นว่า สร้อยสังวาลย์ ประดุจหนึ่งเครื่องประดับร่างกายในสมัยโบราณนั้นที่เป็นสร้อยสังวาลย์ ใช้คล้องสะพายแล่ง สร้อยสังวาลย์ชนิดหนึ่งที่เป็นก็เป็นสร้อยที่ห้อยคอเช่นกัน สังวาลย์สะพายแล่งรู้จักกันเป็นอันมาก โดยคติหนึ่งด้วยพราหมณ์จักคร้องสายสินจญ์ ประจำตัวเป็นเครื่องหมายของความเป็นพราหมณ์อันเรียกว่า สายธุรำ หรือ สายยัชโญปวีต เป็นลักษณะสายสังวาล หรือด้ายมงคลที่พราหมณ์คล้องเฉวียงบ่า และในบางคณาจารย์ก็มีคติการห้อยสายประคำเฉวียงบ่าเช่นกัน 
              ด้วยคติใด ๆ ในพุทธคุณก็ประกอบเป็นสร้อยสังวาลย์ห้อยไว้ที่กลางอกของชายชาตรีชาตินักรบ โดยนิยมในหมู่ชายชาตินักรบทหารหาญเป็นอันมาก เพราะยันต์นี้มีคุณเด่นคงกระพันชาตรีเป็นหลักใหญ่ คงกระพันในกายาแม้ศาสตราไม่เคืองระคายผิว คมหอกคมดาบหรือกระสุนปืนก็ไม่อาจจะทำอันตรายร่างกายของผู้สักยันต์นี้ไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ชายฉกรรจ์จึงนิยมสักไว้เผื่อได้ออกศึกสงครามจะได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยให้ตัวเอง
               ยันต์จะประกอบด้วยพระสูตรเพียงบทเดียวเขียนในกลบทต่างกัน อิตปิโสคลอบจักรวาล บทพระพุทธคุณเขียนสลับไปสลับมาเรียบเรียงในรูปแบบต่างๆ
           (ยันต์สร้อยสังวาลย์ที่หน้าอกของพี่อ๊อด จากอะนิเมชั่น ๙ ศาสาสตรา)

                ข้อห้ามของผู้สักยันต์สร้อยสังวาลย์  ห้ามผิดลูกเมียเขา ห้ามด่าบุพการี ห้ามกินน้ำเต้าและมะเฟือง ห้ามลอดไม้ค้ำกล้วย ห้ามลอดตะพานหัวเดียว จักทำให้เสื่อมคุณมนต์วิเศษได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดด้วยหัวใจนั้นเป็นพระพุทธคุณหากจิตใจเสื่อมลงย่อมทำให้คุณแห่งยันต์นั้นเสื่อมทรามตามลงได้ ดังปุรเฉทมาแต่โบราณกาลฉะนี้เลย


                            ------------------------------------------------------
ยันต์อิติปิโสแปดทิศ
ลายสลักสักไว้บนหมวกขุนศึก  แลจารึกผ้าประเจียรไว้โผกหัว
ยันต์แปดทิศสักไว้ประจำตัว           ครอบไว้ทั่วอนันตรจักรวาล
กลบทกระทู้มีเจ็ดแบก                     ไม่ผิดแปลกแยกต่างในลายสาน
เป็นวงกลมครอบขอบรอบแปดด้าน ดุจวงวานเกาะใหญ่คุ้มครองตน
ทั้งแคล้วคลาดปลอดภยันอันตราย  มีคุณหลายมากคณาสารหน
คงกระพันและเมตตาประจำตน     ชัยกลชนะศึกอย่างปลอดภัยฯ
(ยันต์อิติปิโสที่หัวไหล่ของพี่อ๊อด จากอะนิเมชั่น ๙ ศาสาสตรา)
            สิทธิการิยะ อันว่าครูบาคณาจารณ์เจ้าทั้งหลาย ประสิทธิ์ประสาทกลบทอิติปิโสครอบจักรวาลไว้ดังกลบทอิติปิโสแปดทิศ ๘ บท บทละ ๕ พยางค์ รวมได้เป็นพุทธคุณมี ๕๖ ดังนี้
๑.อิระชาคะตะระสา เรียกว่า กระทู้ ๗ แบก คุ้มทิศบูรพา เสกเป่าพิศสัตว์กัดต่อย

๒.ติหังจะโตโรถินัง เรียกว่า ฝนแสนห่า คุ้มทิศอาคเนย์ บทนี้ทำน้ำมนต์ รดคนเจ็บไข้ได้ป่วย
๓.ปิสัมระโลปุสัตพุธ เรียกว่า นารายณ์เกลื่อนสมุทร คุ้มทิศทักษิณ ภาวนากันภูตผีปีศาจ
๔.โสมานะกะริถาโธ เรียกว่า นารายณ์คลายจักร คุ้มทิศหรดี ทำน้ำมนต์ ไล่ผี หรือคนท้องกินคลอดลูกง่าย
๕.ภะสัมสัมวิสะเทภะ เรียกว่า นารายณ์ขว้างจักรไตรตรึงภพ คุ้มทิศประจิมเสกพรมร่างคนไข้ ไล่ภูพผีปีศาจ
๖.คะพุทปันทูธัมวะคะ เรียกว่า นารายณ์พลิกแผ่นดิน คุ้มทิศพายัพ เสกน้ำมนต์ป้องกันผี หรือถูกคุณกระทำชะงักนัก
๗.วาโธโนอะมะมะวา เรียกว่า ตวาดป่าหิมพานต์ คุ้มทิศอุดร เสกด้าย หวาย มีด ข้าวสาร ขับไล่ผี ผีป่าเวลาเดินทาง
๘.อะวิชสุนุตสานุสติ เรียกว่า นารายณ์แปลงรูป คุ้มทิศอีสาน เสกเป่าตัวเอง เวลาออกจากบ้านแคล้วคลาด


           คราวนำมาประกอบเป็นรูปยันต์ที่มีลักษณะวงกลมจะได้หลายหลายรูปแบบเป็นอันมาก มีทั้งอักษรล้านนา อักษรเขมร อักษรขอม อักษรรามัญ อักษรมอญ อักษรไทใหญ่ อักษรลาวเขิน มีมากมาย ด้วยเหตุเป็นที่นิยมกันมาก โดยเห็นปรากฏบนหมวกยอดขุนพลออกศึกของสมเด็จพระนเรศวรก็มีจารึกยันต์นี้ไว้เช่นกัน


(ยันต์อิติปิโสแปดทิศแบบเดียวกับของพี่อ๊อด)
(ยันต์อิติปิโสแปดทิศที่นิยมเขียนลงบนหมวกนักรบและผ้าประเจียร)
            อุปเทห์ดังเป็นเกราะเพ็ชรรัตน์ยันต์ใหญ่ประกอบด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าครอบคลุมไว้ทั่วร่างกาย ลางคนก็สักไว้กลางหัวจักได้คุ้มครองทั้งกระหม่อมร่างกาย ยันต์นี้มีคุณมากนักทางปกปักษ์รักษาป้องกันภยันอันตรายจากทุกสรรพสิ่ง ทั้งมีความไม่มีคม ป้องกันภัยจากเขียวเล็บงากระดูกแลพิษต่างๆ ทั้งป้องกันภูติผีปิศาลพราย คุณไสย์และคุณคนได้โดยพิสดาร ดังปริวรรคมาด้วยประการฉะนี้


                            ------------------------------------------------------
ยันต์เก้ายอด
ยอดวิเศษยอดเก้าทั้งเก้ายอด    นวปลอดใต้เกล้าไปไหล่หลัง
ทั้งต่อปีกปักธงชัยเป็นสาวัง      นะจังงังไพรีอึ่งตะลึงงั้น
จะสามยอดห้ายอดหรือเจ็ดยอด  ลางคนถอดยี่สิบเก้ายอดดลหฤหรร
สรรพศาสตราใดมิฟังแทงเข้าสักอัน  คงกระพันดังเหล็กหุ้มคลุมร่างกาย
ด้วยนวหรคุณคุณทั้งเก้า     สว่างพราวเพริศพินิจที่เฉิดฉาย
พุทธเจ้าทั้งห้าองค์ทรงในลาย    ภูตผีร้ายมิกล่ำกายบ่ราวีฯ  
(วิชายอดเป็นวิชาโบราณแขนงใหญ่ ขออธิบายโดยสังเขป จะเขียนบทความใหญ่อีกทีหนึ่ง)
            สิทธิการิยะ บุระบูรพาจารย์เจ้าท่านวางกลบทแห่งพระพุทธคุณเป็นยอดคุณอันวิเศษ ถอดกลบท “ปิฎกตรีเพชร” ได้สามยอด กลบท ”พระพุทธเจ้าห้าพระองค์” ได้ห้ายอด ถอดกลบท “หัวใจพระอภิธรรม” ได้เจ็ดยอด  ถอดกลบท นวหรคุณ”ได้เก้ายอด รวมกลบถยอดได้ยี่สิบเก้ายอด และ  ถอดคุณพระรัตนตรัยได้หนึ่งร้อยแปดยอด ถอดกลบทได้ดังนี้
สามยอด “ปิฎกตรีเพชร”  มะ อะ อุ
ห้ายอด ”พระพุทธเจ้าห้าพระองค์” นะ โม พุธ ธา ยะ

เจ็ดยอด “หัวใจพระอภิธรรม” สัง วิ ธา กุ กะ ยะ ปะ  , “เจ็ดตำนาน” สะ ยะ สะ ปุ ยะ อะ ปะ , “มงกุฎพระพุทธเจ้า” อิ มะ ทิ ตะ กะ ระ สุ , “โพฌงค์” สะ ทะ วิ ปิ ปะ สะ อุ
เก้ายอด “นวหรคุณ” อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ
ยี่สิบเก้ายอด “พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์” ตัณ เม สะ ที โก มัง สุ เร โส อะ ปะ นา ปะ สุ สุ ปิ อะ ธะ สิ ติ ปุ วิ สิ เว กุ โก กะ โค นะ
หนึ่งร้อยแปดยอด “พระพุทธคุณ ๕๖ พระธรรมคุณ  ๓๘ พระสังฆคุณ ๑๔”

            อุปเท่ห์ วิชายอดนั้นเป็นวิชาโปราณกาลและเป็นศาสตร์แขนงใหญ่ ทั้งยอดกัณฑ์ไตรปิฎก ยันต์ยอดจึงมีมากมาย หากแต่กล่าวพอสังเขปและนิยมกันมากคือ ห้ายอด เป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์  ในภทรกัปนี้  พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า พระเมตไตยพุทธเจ้า
เก้ายอด เป็นนวหรคุณ หรือ คุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ มีอานิสงค์ในทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลาย ทั้งยังเป็นจังงังแก่อริศัตรู เป็นสาวังแก่มิตรสหายคนรักใคร่เอ็นดู
            ต่อปีก หรือ ปักธงชัย เป็นธงชัยนวหรคุณ คือใช้กลบท อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ เป็นหลัก จะได้ปีกหรือธงชัย ที่มีฤทธานุภาพว่า "แพ้ไม่เป็น ชนะตลอดกาล" บางที่ก็จะใช้นาราย์ขว้างจักรตรึงไตรภพ และ นารายณ์ถอดจักร เป็นปีกทั้งสอง

                            ------------------------------------------------------
ยันต์เสือคู่
หนึ่งเสือคู่ดูท่าว่าจะสู้       ยามเพ่งดูน่าพินิจสิเน่หา
จ้องเขม็งเล็งเชิงตะเริงมา    สหายกล้าล่าศัตรูอยู่คู่กัน
สองเสือคู่เพื่อนช่วยและช่วยเพื่อน เสือดุเถื่อนศัตรูพ่ายสลายขวัญ
แม้นไพรีจะยุ่งเยิงเป็นพันลวัน    สองเสือนั้นผลัดกันล่าฆ่าศัตรู
เป็นต้นยันต์แห่งมิ่งมิตรสหายรัก  จักปกปักษ์พิทักษ์
อารักษ์ขวัญ
ยันต์ศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้รักกัน  อัศจรรย์พันผูกไว้ให้รู้ใจฯ                             ------------------------------------------------------

ปล. เป็นอะนิเมชั่นที่สนุกมากเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ โดยส่วนตัวแล้วชอบพี่อ๊อดครับ
#ทีมพี่อ๊อด ๙ ศาสตรา

                                                                                                            ๙ มหาเวทย์
                                                                                                                  รีวิว


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น