มนต์รัก

มนต์รัก

   รวมมนตราคาถามหาเสน่ห์    กลเล่ห์เหลี่ยมมนต์ดลคาถา
ผู้ที่รอหารักแท้ตลอดมา             รอเวลาหาคนรักมาพบเจอ
ทั้งบุพเพก็ไม่มาอาระวาด            สันนิวาตทุกเวลาเฝ้าละเมอ
ทุกวันคืนทุกเวลาที่ฝันเพ้อ          คิดถึงเธอคนนั้นที่รักกัน
รอวันที่กามเทพมาแผลงศร         มาอวยพรความรักดังที่ฝัน
แม้เหี่ยวเฉาเศร้าสร้อยร้อยรำพัน   ย่อมมีวันได้ฉชุ่มฉ่ำนำรักจริง
บ้างรักเขาข้างเดียวเปลี่ยวในจิต     บ้างนึกคิดพิศสวาทคนมีคู่
บ้างแอบรักแอบชอบไม่ให้รู้           บ้างรักอยู่ด้วยกันไม่ห่างกาย
บ้างรักไม้ป่าเดียวกันมั่งคงรัก        บ้างพิทักษ์ด้วยรักเฝ้ารักษา
บ้างฉุดแย่งรักเขาเอารักมา             บ้างริษยาขโมษรักน่าอัศจรรย์

ความรักเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายปรารถนาจะพบเจอ รักแท้ รักจริง เนื้อคู่ที่แท้จริงที่เราอยากจะเจอ แต่โอ้ โลกนี้ช่างโหดร้าย ทำลายความหวัง รอรักอยู่ทุกวัน รอให้ฝันนั้นเป็นจริง เป็นโสดอยู่คนเดียวมานานแล้ว ชะตาแคล้วคลาดรักไม่สมหวัง แม้เฝ้ารอเปิดใจอยู่ทุกวัน ไม่เคยหวั่นที่จะทนอยู่บนคาน
ขอเขียนลิขิตเวทย์มนดลคาถา     ถ้อยมนตรามาร่ายรักสิเน่หา
ทุกร้อยถ้อยค่อยรักจำนรรจา      ทุกวาจาเอ่ยไว้ใช้กลวิธี


คาถาพิสูนจ์รัก สำนวนที่ 1
อนฺโตปิ เจ โหติ ปสนฺนจิตฺโต ปารํ
สมุทฺทสฺส ปสนฺนจิตฺโต อนฺโตปิ โส โหติ
ปทุฏฺฐจิตฺโต ปารํ สมุทฺทสฺส ปทุฏฺฐจิตฺโต.
คำแปล :  "ถ้าใจรักแล้ว   ถึงอยู่ห่างคนละฝั่งฟากสมุทร    ก็เหมือนอยู่สุดแสนใกล้     
ถ้าใจชังแล้ว  ถึงอยู่สุดแสนใกล้  ก็เหมือนอยู่ไกลคนละฟากมหาสมุทร"
กลวิธี : พร่ำสวดทุกวัน จบเท่ากับกำลังวัน

คาถาพิสูนจ์รัก สำนวนที่ 2
ยสฺมึ มโน นิวิสติ อวิทูเร สหาปิ โส สนฺติเกปิ หิ โส ทูเร ยสฺมา วิวสเต มโน.
คำแปล : "จิตจอดอยู่กับใคร   ถึงไกลกัน   ก็เหมือนอยู่ชิดใกล้  
 ใจหมางเมินใคร    ถึงใกล้กัน   ก็เหมือนอยู่แสนไกล"

กลวิธี : พร่ำสวดทุกวัน จบเท่ากับกำลังวัน


คาถาลงคาน
ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตนวา
เอวนฺตํ ชายเต เปมํ อุปฺปลํ ว ยโถทเกติ ฯ
คำแปล : "ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑ เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือน้ำและเปือกตม ฉะนั้น"
กลวิธี : พร่ำสวดทุกวัน จบเท่ากับกำลังวัน แนะนำสวดในยามค่ำคืนก่อนนอน สวดได้ทุกเวลา บ้างก็ภาวนาในใจต่อหน้าคนที่เราแอบรัก บ้างก็สวดใส่ดอกไม้ที่ใส่แจกันจัด บ้างอาพัดเสกน้ำล้างหน้าเป็นประจำ

มหามนต์รัก
โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
พุทธัง สะระติ จิตตัง
 สมาคะมา
ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
กลวิธี : พร่ำคาถาภาวนาในดอกไม้ แล้วเอาดอกไม้นั่นมอบให้คนที่เราแอบรัก


ความรักกลับคืน คนรักกลับมา 
นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ 
สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา 
หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ
กลวิธี : ลิขิตชื่อสองเราลงกระดาษ          อย่าให้พลาดสะกดถูกทุกอักษร
            ร่ายคาถาตามกลบทพจคำกลอน   แล้วอ้อนวอนต่อความรักด้วยใจจริง
            อันความรักจะกลับมาถ้าเขาใช่     เขาจากไปเพราะไม่คิดเสน่หา
            แม้ถูกคนถูกรักจะกลับมา             ด้วยมนตราคาถาสวดประจำ
            อันความรักมิใช่จะครอบครอง     ให้เจ้าลองพินิจคิดความหมาย
            ว่ารักจริงหรือรักแท้แนบชิดกาย    หรือแค่หมายเอามาไว้เห็นแก่ตัว


คาถาเรียกจิต
          มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิมามาจิตตัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิมะมะ
กลวิธี
: ภาวนาต่อหน้า ฤ ลับหลัง   แล้วคิดหวังให้เขารักพิสมัย
          ภาวนาบ่นบ่อยค่อยในใจ    เขาจะใคร่คิดถึงรำพึงเรา


ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถา
แต่บางครั้งรักแท้ก็อยู่เหนือกาลเวลา รักจะมาเมื่อเวลาที่สมควร

๙ มหาเวทย์ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น