สรภัญญะ สังฆคุณคำฉันท์ สังฆานุสสติ

สรภัญญะ สังฆคุณคำฉันท์ สังฆานุสสติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง
, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
, อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย
, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย,
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

กาพย์ฉบัง ๑๖
           
สงฆ์ใดสาวกศาสดา             รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์             
          เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-            ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย              
          โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร             ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง                 
          เหินห่างทางข้าศึกปอง               บ่ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ               
          เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-               ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล              
          สมญาเอารสทศพล                    มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา              
         ข้าขอนบหมู่พระศรา-                พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน                  
          ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์               พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัตศัย                    
          จงช่วยขจัดโพยภัย                     อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ

(กราบ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น