ชุดที่ ๒ ยาถอนมหาเสนาะ (ยอดบวบ น้ำอ้อยก้อน)

ยอดบวบ ถอนมหาสเนาะ            สำหรับพิษมหาสเนาะ ทำให้ง่วงเหงาหาวนอน บ้างโดนแล้วไม่กินไม่นอน บ้างโดนแล้วนั่งซึมเมื่อน้ำซึมจากอ่าง บ้างก็นั่งเหงานอนเหงาไร้ชีวิตชีวา บ้างโดนแล้วง่วงนอนหลับไปก็มีนินทราไปก็มี ให้ตรวจสอบว่าโดนพิษคุณไสย์มหาสเนาะอยู่หรือไม่ โดยอาศัยผู้รู้ รักษายังไงก็ไม่ฝืนไม่คืนไม่รู้จักตื่นสักทีก็ให้ปรุงยานี้ขึ้นมาใช้ จะใช้ยานี้เป็นขนานสุดท้ายของมหาสเนาะ เพราะก่อนจะใช้ขนานนี้ต้องผ่านขนานอื่นมาก่อน ขนานนี้เป็นความหวังสุดท้ายของผู้ถูกมหาเสนาะ ถ้ารักษาได้ก็จะฝืน ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องนอนนินทรารอวันตายประการเดียว หรืออาศัยปาฏิหาริย์ที่เหนือปาฏิหาริย์ การปรุงคือไปหาต้นบวบชนิดใดก็ได้ที่ออตามรั่วบ้านใต้ถุนบ้าน จะเป็นบวบเหลี่ยม บวบหอม บวบหวาน บวบขม บวบงู ขอให้เป็นบวบ อย่าเอายอดฟักล่ะ ใช้ยอดฟักแล้วคุณไสย์จะเป็นหนักกว่าเดิม
            ควรทำการเก็บยอดบวบในเวลากลางคืน ตีสองถึงหกโมงเช้า ขณะเก็บหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วเริ่มเก็บจากยอดที่สูงสุดลงมายอดที่ติดดินหรือใกล้ดินที่สุด ให้ทำอาการเสมือนตายคือกลั้นหายใจเด็ดยอดแต่ละยอดพร้อมบริกรรมคาถาทั้ง 7 วรรค หนึ่งวรรคกำกับหนึ่งยอด ด้วยคาถาโพชฌงค์ 7 มีว่า
(1) สะติสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
(2) ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
(3) วิริยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
(4) ปีติสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
(5) ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข ภันเค ภะคะวะตา สัมมะทุกขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
(6) สะมาธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
(7) อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
เมื่อครบ 7 ยอดให้นำมาปรุงยาโดยการบดทั้งหมดแล้วคั้นเอาน้ำให้ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องผสมน้ำ ขณะบดให้บริกรรมคาถา
"สังวิทาปุกะยะปะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ โอมพระอาทิตย์เดียวบนพระมลชน เจ้ายาพระฤษี ใช้ข้ามา ภะคะวะ ยันติ โอม หุลู หุลู สวาหาย สัพเพเนตตา สัพะพะยาธิ วินาสะนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม"
คั้นเอาน้ำแล้วบริกรรมคาถา
"นะเคลื่อน โมถอน พุทธคลอน ธาเลื่อน ยะเลื่อน หลุดลอย นะโมพุทธายะ โอมอัคคี คงคานำ ระงับดับหาย สะวาหะ"
            หากโดนมหาเสนาะมานานแค่ไหนก็ตาม แล้วมีบุญจะอยู่ทต่อ ก็จะฟื้นจากการนอนหลับ หากง่วงเหงาก็จะตื่น หากซ่วงซึมก็จะตื่น แม้โดนมหาสเนาะจนหลับไหลแล้วลมหายใจอ่อนมากๆ ได้กินยานี้มหาเสนาะจะคลายเสนาะทุกประการ เงื่อนเสนาะ เงื่อนที่ไพเราะจะคลายในที่สุด ถ้าไม่คลายเสนาะด้วยยานี้ หวังขนานอื่นก็คงจะยาก ขนานนี้นับว่าเป็นที่สุดและสุดท้าย ควรใช้ขนานอื่นๆมาก่อนจนกว่าจะสุดปัญญาค่อยใช้ขนานนี้น้ำอ้อยถอนมหาเสนาะ
            น้ำอ้อยถอนมหาเสนาะ หากว่าถูกพิษมหาเสนาะชนิดหนึ่ง ปรุงด้วยเภสัชวัตถุอย่างหนึ่งเมื่อเราได้รับพิษนั้นแล้ว จะทำให้อ่อนเพลีย วิงเวียน และหน้ามืด เป็นลม ผิวหนังซีด หน้าผากมีเส้นเลือดฝอยแดงเห็นได้ชัด มือเย็น เท้าเย็น ถอนด้วยยาต่างๆแล้วไม่หากก็ง่ายๆเลย เอาน้ำอ้อย ๗ ก้อน ก้อนหนึ่งขนาดเท่าองคุลี(ความกว้างของนิ้วมือ) เสกด้วยโพชฌงค์ ๗ แล้วบดละลายน้ำพระพุทธมนต์ ๗ แก้ว ให้ผู้ถูกต้องพิษดื่มจะช่วยให้พ้นจากพิษคุณไสย์ได้แล
            พิษชนิดนี้บอกยาก มุดหนีตลอด ดูแล้วเมื่อเป็นลม ทำให้ถอนคุณไสย์ไม่ได้สักที ทั้งๆที่ถอนง่ายดายกว่าแกะกล้วยเข้าปาก

1 ความคิดเห็น: