โองการปู่เจ้าสมิงไพร

โองการปู่เจ้าสมิงไพร


            โอม ปู่เจ้าสมอคอน ปู่เจ้ามอแครง ปู่เจ้าสมอราย ปู่เจ้าสมิงไพร
มึงเอาหนังวัวหนังควาย หนังเนื้อทราย มึงเอาเนื้อวัวเนื้อควาย
เนื้อสารพัดสัตว์ทั้งหลาย มึงเอาเข้ามาลับใส่ตน มึงเอามาใส่หนังสือ
มึงเอามาใส่เส้นใส่เอ็น ใส่ข้อ ใส่กระดูก ใส่สมองใส่หัวทั่งสรรพางค์กาย
มนต์มึงกระทำคนทั้งหลายเจ็บปวด จุกครางเป็นไปต่าง กระดูกวัว
กระดูกควาย กระดูกช้าง กระดูกม้า กระดูกสารพัด กระดูกสัตว์ทั้งหลาย
 มึงเอาก้างสารพัด ก้างตัวปลาทั้งหลาย หนามสารพัดหนามทั้งหลาย
ถ่านไฟแลกรวดทราย มึงเอามาโปรยปรายแก่คนทั้งหลายเจ็บปวดเป็นไปด้วย เอหิ เอหิ ฯ
            โอม ปู่เจ้าสมอคอน ปู่เจ้ามอแครง ปู่เจ้าสมอราย ปู่เจ้าสมิงไพร
มนต์พระฤๅษีทั้งหลาย จงมาประสิทธิ์แก่กู กูจักกระทำมนต์จ่ามนต์แลพญามนต์
ครูกูใช้กูกำจัดเสียสิ้นด้วย สัพเพเทวาปิสาเจวะ อาฬะวะกาทาทะโยปิจะ
ขัคคังตาละปัตตังทิสวา สัพเพยักขาปะลายันติ ปะฏิเสวามิ นะสัพพะ ขับออกมาเน้อ เอหิ เอหิ ฯ
            โอม แสนผี แสนคน มึงทำแก่กูบ่มิต้อง
            โอม สากอง สาทอง มึงพาของมึงกลับไปสู่อ้ายหมอมนต์
เจ้าของมึงเถิดเน้อ เอหิเอหิ มานัตตังนิกขิปปา มิวัตตัง นิกขิปปามิคิหิติมังทาเรถะ กำจัดกำจาย ผันผายออกมาเถิด เอหิ เอหิ ถ้ามึงมิออก กูจักขับ อาวุโธเวสสุวัณโณ ตัวกูจักฆ่าฟันมึงด้วยพระขรรค์ไชยศรี  มนต์กูเรียนมาแต่พระนารายณ์ จงประสิทธิ์แก่กู ออกออก หลุดหลุด อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ เอหิ สวาหายะ ๚๛

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น