โองการนารายณ์แสง

โองการนารายณ์แสง


            โอม ดำเนินพระศุกร์ กูจะปลุกสำแดงนารายณ์แสง เธอจึงจะให้กูปลุกมนต์แลปลุกยา กูจะปลุกทั้งคาถาแลเลขยันต์ กูจะปลุกทั้งเป็นสูรย์แลเป็นจันทร์ กูจะปลุกทั้งกลางวันแลกลางคืน กูจะปลุกไม้อันยื่นก็มาระเถื่อน กูจะปลุกทั้งบนเรือนแลป่าช้า กูจะปลุกทั้งสะบ้าแลเขาควาย กูจะปลุกทั้งรูปตายมาเป็น กูจะปลุกทั้งเส้นเอ็นแลกระดูก กูจะผูกทั้งด้ายผูกประกบ พระครูกูชื่อพระฤษีกัสสป ชุบมนต์ให้แก่กู อิสวาสุ มะอะอุ๚๛
            โอมพระนารายณ์แผลงฤทธิ์ พระอาทิตย์เปล่งแสง พระจันทร์สำแดงรัศมี พระธรณี สนั่นหวั่นไหว พระคงคาไหลอยู่กลับกลอก พระพายก็พัดหมอก อยู่ครอบคลุม ตลบพระเสภพ ก็มีกำลังได้ขี่แสนช้างสาร พระเพลิงย่อมสังหารผลาญด้วยอิทธิริทธิ์ อันปรากฏ โอมเพชชาติทรหด ปรากฏแก่ตัวกู พุทธังอนัตตา ธัมมังออนัตตา สังฆังอนัตตา ทุสะมะนิ นิสะมะทุ โสธายะ๚๛
            โอม สิทธิการ กูจักทะยานไปอัญเชิญเทพยดา อันสถิตในฉกามาพจรสวรรค์ให้ชักชวนกันมา ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา ตาวติงสา ยามา ตุสิตา นิมมานะระติ ปะระมันมิตะวะสะวัตตี ทุกหมู่ ทั้งปู่เจ้าแลปู่ครู นางอุมาภควดี นางธรณี เธอจงมาเป็นพยาน พระอิศวรผู้เป็นเจ้า เธอจึงจะมาแต่งตั้งเครื่องสาตราอาวุธทั้งหลาย พระกาฬจึงเอาธูปเทียนมารม พระพรหมจึงเอาสุคนธรสมาทา เขี้ยวแลงาขุนแลนาย ครำกำจัดแลกำจาย เขี้ยวหมูตันเป็นเหล็ก งาช้างเป็นทองแดง สารพัดเครื่องมาปรากฏ ก็ควรด้วยตนกู กูจักปลุกนกแซงแซวเผือกอันเป็นแก้ว กูจักปลุกเครื่องอันลงและให้คง กูจักปลุกทั้งสีผึ่งเทียนแลตะกั่ว กูจักปลุกทั้งเงินแลทองแดงลงสารพัด กูจักปลุกคนใจหาญแลใจขลาด กูจักปลุกทั้งยาตราไปสงคราม กูจักปลุกทั้งหอกแลดาบอันขาดคอเงินแลคอทอง กูจักปลุกทั้งกระบองแลหน้าไม้ปืนไฟ ปืนน้อยแลปืนใหญ่ ปืนนกสับ กูจักปลุกทั้งช้างม้ารี้พล ทั้งพระรถแลเรือชัย ทั้งเสื้อแลหมวกมงกุฎ โล่ขันใส่ทอง ทั้งกระบองแลนนทรี ขวานเหล็กหนามใต้น้ำทั้งขวากไม้รวกฉมวกสามขา ทั้งแก้งแหวนพิรอดอาภรณ์นานา อาวุญทั้งหลายเกาทัณฑ์ พระจันทร์ พระอาทิตย์ พระบิดามารดา ประเจียดมนต์ดลภควัมบดี ก็ควรด้วยตนกู โอม คงคง มหาคงคง ตรีเพชชะคงคง สวาหะ๚๛

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น