โองการมหากระฉ่อน

โองการมหากระฉ่อน

            โอมกระฉ่อน มหากระฉ่อน
กูจะศรนารายณ์ผู้มีฤทธิ์
กูจะบิด
พระคงคาอันไหลนอง
กูจะปอง
ด้วยพระพุทธจักร
กูจะหักด้วย
พระพุทธคีเนตร
กูจะเสกด้วยพระ
พุทธะคีนาย
อักษรทั้งหลายที่สู
ทำมา ด้วยว่านและยาพิษ
ทำประสิทธิด้วยตัวนะมาชักยันต์

เอาตัวโมมาเป็นขันธ์
เอาตัวขอ
มาใส่ไว้กลาง
ชักเข้าตารางด้วย
ตัวกอ
เอาเลข๗เลข๒ทำให้ต้อง
คนทั้งหลาย
ทำให้มรณัง ทำด้วย
เนิ้อแลหนัง
ทำด้วยกระดูกผีพรายและถ่านไฟ
ผีพรายขนาน
ขนัน
ทำด้วยเขี้ยวงาเงียงปลา
แขยง
ทำด้วยตะกั่วทองแดง
สำริด ขอมไทย
ทำด้วยไม้ไผ่
แยกตีนกา
เสกด้วยคาถาเข้าใน
คำภีร์
ทำกลพิธีด้วยพระนารายณ์

เธอมาสั่งสอน กูจดแก้คุณตัวขอ
ชือคนทั้งหลายทำให้มรณัง คิหิ
ภาวัง ธาเรนตุ พุทธรัตตะนัง
ธัมมะรัตตะนัง สังฆะรัตตะนัง
หุลู หุลู สวาหายะ ๚๛

1 ความคิดเห็น: