อาเศียรวาท วันแม่แห่งชาติ 2556

อาเศียรวาท วันแม่แห่งชาติ 2556

ร่าย
๏ กีรติเกียรติเกริกไกล เลื่องลือเรื่องไปทั่วสากล มหามงคลมิ่งเมืองสยาม ศุภมัตสวัสดิ์ทิวาวาร ภูบาลมหิดล บ พิตร ธ บรมจักรีนวรัชกาล ทรงสราญคู่ฟ้าองค์ราชินี เคียงคู่พระบรมราชบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เคียงคู่พระราชามหาราชปกครองอาณาประชาราษฎร พสกนิกรสุขสำราญทั่วปฐพีธานี รื่นเริงสุนทรีย์ สรรพนิกรสดุดีศรีชนนีไทย ฯ

กลอน
๏ ศุภฤกษ์บรมราชินีนาถ                ประชาราษฎร์สดุดีทั่วทั้งผอง
มงคลฤกษ์มิ่งเมืองงามเรืองรอง    ราษฎร์แซ่ซ้องสรรเสริญองค์ราชินี
สวัสดิกาลสมัยมาบรรจบ                อภินบ ณ สิบสองเดือนสิงหา
พระบารมีแผ่ปกป้องตลอดมา       เป็นมารดาแห่งผืนแผ่นดินไทย
วโรกาส อภิลักขิตสมัย                    เฉลิมชัยแปดสิบเอ็ดชนม์พรรษา
มหาสมัยบรมราชพระมารดา         ศรีสยามตลอดมาเปี่ยมบารมี ฯ

ฉันท์
๏ พระนามนี้องค์สิริกิติ์                   งามประสิทธิ์ประภัสสร
กิตติศัพท์ ธ เลิศบวร                        ทิฆัมพร สถิตพระคุณ
จริยวัตรทรงเมตตา                           ดุจธาราราษฎร์ร่มเย็น
ศิลปาชีพดับทุกข์เข็ญ                      ประกอปรเป็นทั่วธานี
ทรงตรากตรำภารกิจ                        ศิลป์ประดิษฐ์วิจิตรถักทอ
สรรพสรรงามลออ                           ธุระก่อผดุงประชา
สรรพสิ่งแม่ทรงสร้าง                      ไว้นำทางลูกตามไป
ทรงขจัดทุกพขภัย                            ให้ชาวไทยสุขสวัสดี
ธ สร้างป่ารักน้ำ                                สุรงามพระหทัย
บารมีปกผไท                                    สุขสมัยมงคลสยาม
ประชาราษฎร์ขอบังคม                   อภิดลวาทการ
บรมศรีสุขสราญ                               อภิบาล ธ ไพบูลย์
สฤษฏ์สถิตธรรม                              ผุดงธรรม ธ พิทักษ์
สยามเทวาอภิรักษ์                            เทพปกปักษ์ ธ รักษา
เฉลิมชนม์ยิ่งยืนนาน                        คุณงาม ธ อำไพ
จุตรพรมงคลชัย                                พลานามัย ธ บริบรูณ์ ฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ธรรมจิต สวัสดี


ประพันธ์ 9 สิงหาคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น