โคลงฉันท์อภิวาทคุณครู

โคลงฉันท์อภิวาทคุณครู
โดย ธรรมจิต  สวัสดี (๙ มหาเวทย์)

พระคุณครูท่านแท้        สั่งสอน
เช่นเฉกทินกร                   สว่างฉาย
วิชาท่านอำนวยพร               ถึงฝั่ง ฝันเอย
ประดับประดาโลกนี้             งามด้วยพระคุณครู

       ศิษย์ใดไร้ซึ่งความรู้        ท่านสอนความรู้ ให้ศิษย์รู้ ในมาตรา
ศิษย์ใดไร้ซึ่งยุทธวิชา      ท่านสอนยุทธา ให้ศิษย์มา สำเร็จงาน
ศิษย์ใดไร้ซึ่งลู่ทางออก     ท่านสอนชี้บอก ให้ศิษย์ออก ทิศไขขาน
ศิษย์ใดไร้ซึ่งจรรยาบาล     ท่านสอนตรอกการณ์ ให้ศิษย์สาน รู้ชั่วดี

คะรุถ้อยวาจา   ประกอบมาว่าสั่งสอน
หฤทัยนั้นงามงอน      เร้นบัญชรดรมณฑล
ศิระเกล้าเกศา        วางวันทาบังคมดล
คราใดไหนสับสน      ครูท่านค้นดลทิศทาง
พนมกรกราบแก้ว      วิสุทธิ์แล้วไร้เลือนลาง
ประจักษ์ไร้ฟากพลาง   สว่างไสวประเสริฐคุณ
อาจารย์ท่านแลเล็ง    ปัญหาเกร่งเน้นเกื้อหนุน
เหตุการณ์สานเจือจุน   คะละมุนสุนทรงาน
ประสิทธิ์ประสาทให้    ดำรง ณ วิชาการ
สดับจับบันดาล        ครูอาจารย์สานพิสัย
ผิวะชั่วศิษย์ผิด        จิตท่านคิดทิศช่วยเหลือ
ผิว่าศิษย์ไร้เรือ        ประดุจเรือเกือฝั่งฝัน
ริกาลงานสะดุด        ใจพิสุทธิ์รุเชื่อมพัน
มิเจนวิชานั้น          ท่านประพันธ์สอนแจ้งความ
ผลบุญประจักษ์       สุดพิทักษ์นักบรรยาย
มิแจ้งไว้หมดลาย      ศิษย์ถวายด้วยมาตรา
ทุกถ้อยท่านบอกบ่น    ขอฉนนสดับจำ
ทุกถ้อยท่านบอกนำ    ศิษย์จดจำทุกคำครู

ปาเจรา ท่านอาจารย์ และครูบา
จริยา ท่านประพฤติ ด้วยหฤทัย
โหนติ ริเริ่มเพื่อ บังเกิดใน
คุณุตะ ทรงพระคุณ ผู้ยิ่งใหญ่
ตรานุ วิชาการ สั่งสอนมา
สาสกา สานสอนศิษย์ มิคิดปิดบังตน
       ปัญญา ความรู้ทั่ว แจ้งตลอด
วุฒิ เจริญทวีรอด สอนสั่งให้
กเร เตเต ทินโนวาเท นมามิหัง
ข้าขอกราบ ผู้นั้น ท่านสั่งสอนไว้ให้ความรู้ 
พระรัตนตรัย ไตรแก้ว แวววับ สดับเนตร
ประกาศเกศ เหตุการณ์ สานคุณ บุญรักษา
ขอกุศล ผลบุญ หนุนชีวา เฝ้ารักษา กายา ของคุณครู
ห่างทุกขะ ไกลภะยะ ไร้ศัตรู
ขอให้หมู่ เทวาราช ท่านคุ้มครอง
อภะยะ คือ ไร้ภัย อทุกขะ คือ ไร้ทุกข์ อโรคา คือ ไร้โรค
ขอให้ท่านจงสุขกายสบายใจ ดำรงไว้ในผลบุญ

      ประพันธ์เนื่องในโอกาสมุทิตาจิตอาจารย์ท่านหนึ่งที่บทเกษียณอายุราชการ
                                                   21 พฤศจิกายน 2
554

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น